کدخبر: ۱۰۱۰۸۵ لینک کوتاه

باوند:

مذاکرات دوجانبه با فرانسه و روسیه کم اهمیت تر از آمریکا نیست

یک استاد دانشگاه معتقد است که از میان اعضای گروه ۱+۵ مذاکرات دوجانبه با آمریکاییها از اهمیت بیشتر برخوردار است اما روسها به دلیل قضایای اکراین و فرانسوی ها نیز به جهت خوی خودخواهانه ای که نسبت به آمریکاییها دارند ممکن است در روند این گفت و گوها ایجاد تداخل کنند.

هرمیداس باوند در گفت و گو با اقتصاد نیوز گفت و گوهای دو جانبه ایران با اعضای گروه 1+5 را در دستیابی به توافق جامع هسته ای مهم ارزیابی کرد و گفت:از میان اعضای این گروه مذاکره با آمریکایی ها از اهمیت بیشتری برخوردار است

وی با بیان اینکه گروه 1+5 دنباله رو دیدگاه های کاخ سفید است،افزود: اینکه اعضای این گروه در ادامه گفت و گوهای هسته ای خود خواهان مذاکرات دوجانبه با ایران هستند را می توان نشان دهنده قصد و نیت آنها برای حل و فصل معقولانه این پرونده تلقی کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ابراز مخالفت های مقامات فرانسوی نسبت به موضوعات مورد مذاکره گفت:مقامات پاریس با طرح موضوعاتی چون تعداد سانترفیوژهای ایرانی می خواهند نشان دهند که چندان دنباله رو آمریکاییها نیستند و موضع متفاوت و مختص به خود را پیگیری می کنند.

وی تصریح کرد:البته روسها هم به دلیل برخورد اروپا و آمریکا با مسکو در وقایع اکراین ممکن است که بخواهند با کارت ایران بازی کنند و برهمین اساس هم پس از آمریکا، گفت و گو و مذاکره با روسیه از اهمیت بیشتری برخوردار است تا در روند مذاکرات هسته ای ایجاد مشکل نکنند.

به گفته باوند هدف ایران از نشستن پای میز مذاکرات دوجانبه با 1+5 مشخص است.ما می خواهیم که این کشورها تنها به بحث های مرتبط با پرونده هسته ای بپردازند و موضوعات دیگر را وارد گفت و گوها نکنند.

وی افزود:موضوعاتی چون حقوق بشر و عدم حمایت از تروریسم از بحث های حاشیه ای است که به باور ایران نباید همسان با بحث های هسته ای به آن استناد شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اظهار ناخوشنودی برخی از اعضای کنگره نسبت به مذاکرات دوجانبه ایران با 1+5 تصریح کرد:این اظهارات تحت فشار تل آویو مطرح شده است و هشداری است به ریس جمهور آمریکا که پیش از برگزاری انتخابات کنگره نسبت به دستیابی به توافق جامع هسته ای با ایران وارد عمل شود.