کدخبر: ۱۰۱۲۲۱ لینک کوتاه

مرکز آمار، آمار مشاغل جدید دولت را تایید نکرد

تفاوت نیم میلیونی آمار شغل های جدید

هرچند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش داده که در سال گذشته ۷۱۸ هزار شغل ایجاد شده اما مرکز آمار ایران این میزان را نیم میلیون شغل کمتر اعلام کرده است.

به گزارش «اقتصادنیوز»، طبق گزارشی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که ایسنا منتشر کرده، تعداد شاغلان کشور از 20 میلیون و 628 هزار نفر در سال 1391 به 21 میلیون و 346 هزار نفر در سال 1392 افزایش یافته که این آمارها حاکی از ایجاد 718 هزار شغل جدید در سال گذشته است.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی و مکتوب منتشر شده در سایت مرکز آمار ایران تعداد شاغلان کشور در سال 1391 معادل 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر بود که در سال 1392 به 21 میلیون و 346 هزار و 179 نفر افزایش یافته است. مقایسه این دو رقم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از ایجاد تنها 184 هزار و 831 فرصت شغلی در سال گذشته است.

در واقع به نظر می‌رسد بین آمارهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز آمار ایران از مشاغل ایجاد شده در سال گذشته تفاوت 533 هزار نفری وجود دارد.

آن طور که در آمارهای مرکز آمار ایران آمده است، تعداد جمعیت فعال در سال1391 معادل 24 میلیون و 105 هزار و 506 نفر، تعداد بیکاران معادل دو میلیون و 944 هزار و 158نفر بوده که از تفاوت این دو رقم می‌توان تعداد شاغلان کشور در سال 1391 را 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر محاسبه کرد.

در سال 1392 نیز تعداد جمعیت فعال معادل 23 میلیون و 834 هزار و 551 نفر، تعداد بیکاران معادل دو میلیون و 488 هزار و  372 نفر بوده که از تفاوت این دو رقم می‌توان تعداد شاغلان کشور در سال 1392 را 21 میلیون و 346 هزار و 179 نفر محاسبه کرد.