کدخبر: ۱۰۱۴۹۳ لینک کوتاه

بودجه ۹۱، غیرواقعی ترین بودجه دهه ۹۰

آمارهای خزانه نشان می دهد سال ۱۳۹۱ در بین سال های دهه ۹۰ تاکنون بدترین سال تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه است.

به گزارش «اقتصاد نیوز» طبق آمارهای خزانه سال 1391 در بین سال‌های دهه 90 تاکنون بدترین سال تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه بوده است، چرا که با وجود تصویب کسب بیش از 69 هزار میلیارد تومان از این محل، تنها 42 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد کسب درآمد شد.

دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه کشوری مانند ایران (به واسطه وابستگی به نفت) از جمله مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده منابع دولت برای یک سال مالی است و مجموعه‌ای از درآمد ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق محروم و همچنین واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای، بخشی از منابع سالانه دولت تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را تامین می‌کند.

این در حالی است که در گزارش ایسنا، بررسی ارقام مصوب و یا عملکرد منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1390 به بعد نشان می‌دهد که حدود 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که عملکرد بودجه‌ای در این بخش در سال 1390 از حدود 66 هزار و 900 میلیارد تومان به رقم مصوب بیش از 79 هزار میلیارد تومان در سال 1393 صعود کرده است.

اما سال 1391 در بین سال‌های دهه 90 تاکنون بدترین سال تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه است، چرا که با وجود تصویب کسب بیش از 69 هزار میلیارد تومان از این محل، گزارش خزانه نشان می‌دهد که تنها 42 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد کسب درآمد شده است.

این در حالی است که از سوی کارشناسان انحراف حدود 30 هزار میلیارد‌تومانی رقم مورد انتظار دولت دهم به دلیل سوء‌مدیریت، اعمال تحریم‌ها و رفتارهای نابخردانه در عرصه سیاست خارجی عنوان می‌شود.

اما برای سال آخر حضور دولت قبل در اداره کشور و تدوین بودجه سالانه رقمی بیش از 70 هزار میلیارد تومان یعنی با فاصله حدود 30 هزار میلیارد‌تومانی نسبت به عملکرد سال 1391 منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال 1392 مصوب شد.

با این حال در اصلاحیه بودجه‌ای که دولت یازدهم در اوایل حضور خود در شهریورماه به مجلس برد سقف درآمدهای ناشی از این بخش را از 70 هزار میلیارد تومان مصوب به حدود 59 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

این در حالی است که گزارش عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1392 نشان می‌دهد که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود دو هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش‌بینی دولت یازدهم در اصلاحیه و حدود 10 هزار میلیارد تومان هم کمتر از تخمین دولت دهم محقق شده است.

در عین حال دولت یازدهم لایحه بودجه سال 1393 را با رشد حدود 18 هزار میلیارد‌تومانی در منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجلس پیشنهاد کرده و تقریباً بدون تغییر، تصویب‌شده تحویل گرفت.

بر این اساس میزان مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را صادرات نفت و میعانات گازی تشکیل می‌دهند در بودجه سال جاری نسبت به عملکرد سال 1392 حدود 30 درصد افزایش یافته، این در حالی است که تغییر رقم مصوب به لایحه در سال جاری صفر است.

بنابراین گزارش صادرات نفت و میعانات گازی نیز در سال 1392 با رشد حدود 20 هزار میلیارد‌تومانی نسبت به عملکرد سال 1391 نزدیک به 61 هزار میلیارد تومان مصوب و در اصلاح بودجه به 56 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت حدود 59 هزار میلیارد تومان عملکرد داشت.

اما دولت برای سال جاری درآمد ناشی از صادرات نفت خام را حدود 75 هزار میلیارد تومان در لایحه قرار داد که با تفاوت اندکی در همین حدود مصوب شد. بر این اساس منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 حدود 26.7 درصد رشد یافته و نسبت به لایحه حدود 0.8 درصد کاهش یافته است.