کدخبر: ۱۰۱۵۱۶ لینک کوتاه

پرده برداری از هویت مالیات گریزان

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیشترین فرار مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی در بخش خصوصی است.

به گزارش «اقتصاد نیوز» آن طور که رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است، اکنون حدود 60 درصد اقتصاد ایران مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

سخنان علی عسکری نشان می‌دهد که اکنون هرچند بخش اشخاص حقوقی دولتی باید حدود 25 درصد سود خود را مالیات بدهند اما چون بخشی از آنها مشمول معافیت مالیاتی هستند اکنون نرخ مؤثر مالیات آنان حدود 17،5 درصد است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین گفته است: اشخاص حقوقی خصوصی هم باید بیش از 25 درصد درآمد خود را مالیات دهند اما نرخ مؤثر آنان زیر دو درصد است.


این سخنان عسکری مبین فرار مالیاتی 23 درصدی (به طور متوسط) در هر شرکت خصوصی است.

با وجود این آن طور که مهر گزارش داده، عسکری ادامه داد: اکنون سهم شرکت‌های حقوقی از شرکت‌های دولتی در اقتصاد ما در مالیات بیشتر است و حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان از مالیات هر سال را شرکت‌های بخش خصوصی پرداخت می‌کنند و کمتر از 10 هزار میلیارد تومان را شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند.

وی گفت: باقیمانده مالیات مثلاً از حدود 41 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت شده ، مالیاتی است که کارکنان بخش عمومی و خصوصی می‌دهند. این میزان حدود پنج هزار میلیارد تومان است و مالیاتی که مشاغل می‌دهند کمتر از نصف آن است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: حقوق بگیران از 41 هزار میلیارد تومان مالیات ، پنج هزار میلیارد تومان مالیات را پرداخت می‌کنند و عمده مالیات از بخش تولید است.

وی ادامه داد: بنابر این فرار مالیاتی در این بخش وجود دارد و علت اصلی آن نبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات است که در سال های اخیر اقداماتی مؤثر در رفع این مشکل در حال انجام است.

عسکری گفت: به علت این که اطلاعات کامل را از مؤدیان نداریم در برخی جاها در دریافت مالیات ، عدالت مخدوش می‌شود و در جاهایی حتی بیشتر از حد متعارف مالیات می‌گیریم و در جاهایی بسیار کمتر از حد متعارف مالیات می‌گیریم.

این سخنان در حالی است که به گفته وی، اقتصاد ایران بیش از دو برابر ظرفیت موجود مالیاتی امکان مالیات‌ستانی دارد.