کدخبر: ۱۰۱۵۱۹ لینک کوتاه

در نیمه نخست سال ۹۲ صورت گرفت

رشد ۴۱ درصدی سرمایه گذاری در ساخت وساز

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۱.۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۹۱ بوده، اما بیشتر این سرمایه گذاری ها با هدف پایان دادن به ساخت و ساز و عرضه محصول نهایی به بازار مسکن بوده است، نه آغاز سرمایه گذاری در این بازار.

بررسی‌های «اقتصادنیوز» از آمار رسمی «فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان‌های مختلف ایران» نشان می‌دهد: در نیمه نخست سال 92 بخش خصوصی در مجموع 388 هزار و 837 میلیارد ریال در فعالیت‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده که 41.8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 91 بوده است.

بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از این سرمایه‌گذاری (معادل 205 هزار و 135 میلیارد ریال) در ساختمان‌های «نیمه تمام» هزینه شده، 100 هزار و 612 میلیارد ریال آن در ساختمان‌های «شروع شده» و مابقی (حدود 83 هزار و 91 میلیارد ریال) در ساختمان‌های «تکمیل شده» است.

میزان رشد سرمایه‌گذاری در هر یک از این بخش‌ها (در مقایسه با نیمه نخست سال 91) به ترتیب 32.1 درصد، 22.5 درصد و 125.5 درصد بوده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای پایان دادن به ساخت‌و‌ساز و عرضه ساختمان به بازار ملک بیش از دو برابر شده است.

در شش ماهه مورد گزارش، تعداد کل ساختمان‌های «تکمیل شده» در مناطق شهری ایران به120 هزار و 177 دستگاه رسید که 30.7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود، اما تعداد ساختمان‌های «شروع شده» در این مدت، با 9.1 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال 91 به 116 هزار و 890 دستگاه کاهش یافت.

مشاهده‌ای که نشان می‌دهد شتاب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن در نیمه نخست سال گذشته به شدت افت کرده است.

جدول: میزان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن- نیمه نخست سال 92 

شرح

میزان سرمایه گذاری (میلیارد ریال)

تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل (درصد)

ساختمان‌های شروع‌شده

100611

22.5

ساختمان‌های نیمه‌تمام

205135

32.1

ساختمان‌های تکمیل‌شده

83091

125.5

کل سرمایه‌گذاری

388837

41.8