کدخبر: ۱۰۲۲۵۳ لینک کوتاه

تورم ماهانه بخش تولید به ۰.۷ درصد کاهش یافت

تعدیل رشد تورم تولیدکننده

پس از دو ماه افزایش شدید شاخص تورم تولیدکننده، رشد این شاخص در خردادماه تا حدود زیادی تعدیل شد تا نگرانی ها از احتمال بازگشت تورم مصرف کننده به نرخ های بالای ۲۰ درصدی فروکش کند.

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از آمارهای «شاخص بهای تولید کننده در ایران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، این شاخص در خرداد ماه 93 تنها 0.7 درصد افزایش را تجربه کرده است که در مقایسه با تورم ماهانه 3.3 درصدی در اردیبهشت و 2.8 درصدی در فروردین کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

در میان زیربخش های این نرخ، بیشترین رشد مربوط به «بهداشت و مددکاری اجتماعی» بوده است که رشدی 5.6 درصدی را در خردادماه به ثبت رسانده است. بیشترین افت نیز در زیربخش کشاورزی، شکار و جنگلداری اتفاق افتاده که 0.9 درصد کاهش را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، شاخص نقطه به نقطه تورم تولیدکننده هم که در اردیبهشت 93 به بالای 20 درصد رسیده بود، در خردادماه بار دیگر از این رقم پایین تر آمد و نرخ 19.2 درصد را به ثبت رساند. به نظر می رسد این تعدیل، بیش از هر چیز نشانه تخلیه اثرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر شاخص قیمت تولیدکننده باشد.

شاخص تورم تولید کننده از آن جهت حائز اهمیت است که به طور معمول، تغییرات آن با چند ماه تاخیر در تورم مصرف کننده منعکس می شود و صعودی یا نزولی شدن آن می تواند هشداری برای تغییر روند تورم مصرف کننده در ماه های آینده باشد.

جدول: تورم بخش تولید به تفکیک زیربخش ها (خرداد 93)

شاخص

تورم ماهانه

تورم 12 ماهه (نقطه به نقطه)

کشاورزی، شکار و جنگلداری

-0.9

27.8

ماهیگیری

0.7

17.5

ساخت (صنعت)

0.7

11.9

هتل و رستوران

1.7

21

حملو نقل، انبارداری و ارتباطات

1

33.7

آموزش

0.2

17.1

بهداشت و مددکاری اجتماعی

5.6

26.2

سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

2

23.4

شاخص کل

0.7

19.2