کدخبر: ۱۰۲۳۳۱ لینک کوتاه

باوند در گفت وگو با اقتصادنیوز:

اروپا و آمریکا خواهان توافق با ایرانند

یک استاد دانشگاه با اشاره به اتمام مدت ماموریت کاترین اشتون به عنوان مسووول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: عدم تغییر این فرد در قامت مذاکره کننده ارشد ۱+۵ با تهران، حاکی از دیدگاه مثبت اعضای این گروه نسبت به فیصله پیدا کردن تنش های موجود پرونده هسته ای ایران دارد.

داوود هرمیداس باوند در گفتوگو با اقتصاد نیوز با بیان اینکه تصمیم به ادامه گفتوگوهای هستهای ایران و 1+5 بهترین راهکار برای نتیجهگیری از روند گفتوگوها و عادیسازی پرونده هستهای ایران است، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی منطقه و وضعیت بحرانی آن میل به توافق در پرونده هستهای ایران یک ضرورت است.

او افزود: علاوه بر دولت روحانی، کاخ سفید هم به جهت دستهبندیهای جناحی این کشور و موضع سرسختانه کنگره و گروههای حامی اسرائیل در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دورهای کنگره و امکان از دست دادن کرسی های دموکرات ها نیز مزید بر علتی نسبت به لزوم فیصله پیدا کردن پرونده هستهای ایران شده است.

او با اشاره به فشارهایی که از سوی شرکتهای اروپایی و آمریکایی بر مذاکرهکنندگان 1+5 وارد میشود نیز گفت: شرکتهای بزرگ نفتی و صنعتی اروپا و آمریکا خواهان فیصله پیدا کردن این تحریم ها هستند. شرکتی چون بریتیش پترولیوم که با شرکت نفت ایران قرارداد همکاری در دریای شمال دارد همین حالا با ضرر و زیانهای زیادی مواجه و بیصبرانه منتظر لغو تحریم های ایران است.

به گفته باوند متاسفانه دست هیات نمایندگی ایران در این مذاکرات آنچنان باز نبود و به همین جهت ما شاهد نتیجهگیری از روند گفتوگوها نبودیم.

او با بیان این مطلب که غربی ها میخواهند ایران در بحث غنیسازی اورانیوم و تبدیل آن به میلههای اکسید براساس خواست آنها عمل کند، متذکر شد: یکی دیگر از خواسته های کشورهای اروپایی و آمریکا کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران و دیگری توقف تولید آب سنگین تاسیسات اراک از بیم تولید بمب هستهای است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: 1+5 با طرح این خواستهها پای میز مذاکره با ایران حاضر شدهاند و از ایران خواستهاند که با تغییر در روند برنامههای هستهای خود به افزایش نظارتها نیز تن در دهد.

او تاکید کرد: با وجود فشردگی و سخت بودن مذاکرات وین طرفین گفتوگوکننده نتوانستند در رابطه با موضوعات فوق به دیدگاه مشترکی دست پیدا کنند و امیدوارم فرصت 4ماههای که پیش روی آنها قرار داده شده است منتج به نتیجهای اساسی شود و به فیصله پیدا کردن تنشهای موجود در پرونده هستهای ایران بینجامد.