کدخبر: ۱۰۲۳۴۵ لینک کوتاه

در یک سال منتهی به اردیبهشت ۹۳ به ثبت رسید

کفش و مواد معدنی؛ ۲ کالای پردرآمد صادراتی

تنها دو گروه از محصولات صادراتی ایران، امسال در مقایسه با سال گذشته درآمد بیشتری نصیب صادرکنندگان خود کرده اند: کفش و مواد معدنی.

بررسی های اقتصاد نیوز از آمارهای «شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران» که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد: در اردیبهشت ماه امسال، این شاخص نسبت به ماه مشابه پارسال 6.1 درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که متوسط قیمت ریالی کالاهای صادراتی ایران در سال جاری، 6.1 درصد کمتر از پارسال بوده است.

بخش عمده ای از این کاهش قیمت، به دلیل کاهش ارزش ارز در یک سال گذشته بوده است؛ با این وجود، باز هم برخی گروه های کالایی در این یک سال با افزایش قیمت فروش کالاهای صادراتی و در نتیجه افزایش درآمد صادرکنندگان روبرو بوده اند.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت امسال شاخص گروه «انواع کفش» 28.6 درصد و شاخص گروه «محصولات معدنی» نیز 3.4 درصد بیشتر از شاخص های متناظر در اردیبهشت 92 بوده است. در سوی مقابل، شاخص دو گروه «ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی» و «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» با کاهش 21.2- و 18.3- درصدی، بیشترین افت ارزش صادراتی را ظرف یک سال گذشته به ثبت رسانده اند.

محاسبات شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران، بر حسب ریال و برابری آن با نرخ ارز آزاد انجام می شود، چراکه ارز حاصل از صادرات کالاها عمدتاً با نرخ بازار آزاد عرضه می شود.

جدول: تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی به تفکیک گروه های کالایی- اردیبهشت 93

نوع محصول

تغییر نسبت به ماه قبل (درصد)

تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (درصد)

محصولات حیوانی

6

-1.3

محصولات نباتی

5.4

-10.6

 چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی

6.4

-12.5

محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها و توتون

5

-10.7

محصولات معدنی

6.6

3.4

 محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

-8

-15.9

 مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آن ها

-0.3

-1.8

پوست و چرم و محصولات چرم

3.7

-10.1

 چوب و اشیای چوبی

6.4

-12

 مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

6.5

-7

انواع کفش

6.4

28.6

مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ

9.6

-16.2

فلزات معمولی و مصنوعات آن ها

5.4

-8.2

 ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی

6.1

-21.2

وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری

0.9

-18.3

شاخص کل

2.4

-6.1