کدخبر: ۱۰۲۵۳۵ لینک کوتاه

گرانی لبنیات رکورددار شد

چهارمین هفته افزایش قیمت لبنیات

برای چهارمین هفته متوالی، قیمت لبنیات با افزایش روبرو شد تا شاخص قیمت آن نسبت به یک ماه قبل با ۸.۲ درصد افزایش و نسبت به سال قبل با ۲۷.۴ درصد رشد مواجه شده باشد.

به گزارش «اقتصادنیوز» و بر اساس تازه‌ترین گزارش خرده فروشی مواد خوراکی در تهران که توسط بانک مرکزی منتشر شده، در هفته منتهی به سوم مردادماه قیمت 5 قلم از 11 کالای سبد مورد بررسی این بانک افزایش یافته، 3 قلم ثابت بوده و 3 قلم نیز کاهش پیدا کرده است.

در این هفته، بیشترین افزایش قیمت خوراکی ها باز هم مربوط به لبنیات بود که با 2.5 درصد رشد قیمت نسبت به هفته قبل از آن روبرو شد. افزایش قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه ماه قبل 8.2 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 27.4 به ثبت رسیده است که بیشترین رشد قیمت در میان خوراکی ها در یک سال گذشته بوده است.

بر اساس این گزارش، چای با 1.6 درصد افزایش قیمت، تخم مرغ با 1.5 درصد رشد، حبوب با 0.7 درصد افزایش و گوشت قرمز با 0.5 درصد رشد نسبت به هفته قبل تر، در رده های بعدی افزایش قیمت قرار داشتند.

از سوی دیگر، قیمت سبزی های تازه با 4.6 درصد کاهش قیمت، میوه های تازه با 3.6 درصد افت و گوشت مرغ با 1.3 درصد کاهش قیمت سه کالایی بودند که در هفته منتهی به سوم مرداد ارزان شدند.

در هفته مورد گزارش، برنج، قندوشکر و روغن نباتی نسبت به هفته قبل تر هیچ گونه تغییری نکرد.

جدول: تغییرات قیمت خوراکی ها در هفته منتهی به 3 مرداد
 

گروه کالایی

تغییر قیمت نسبت به هفته قبل (درصد)

تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل (درصد)

تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل (درصد)

لبنیات

2.5

8.2

27.4

تخم مرغ

1.5

-11

3.5

برنج

0

-0.2

2.8

حبوب

0.7

1

-15.3

میوه‌های تازه

-3.6

-2.2

31

سبزی‌های تازه

-4.6

7.4

6.8

گوشت قرمز

0.5

0.2

6.5

گوشت مرغ

-1.3

-3.4

6.5

قند و شکر

0

0.1

9.7

چای

1.6

5

5.3

روغن نباتی

0

0

3.9