کدخبر: ۱۰۴۴۶۲ لینک کوتاه

زیباکلام در گفت وگو با «اقتصاد نیوز»:

ایران فرش جنگ شیعه وسنی را از زیر پای داعش بکشد

یک استاد دانشگاه با بیان این مطلب که داعش به دنبال مذهبی کردن رویارویی جامعه جهانی با تحرکات این گروه تروریستی است، اظهار داشت: ایران با درایت و عدم اصرار برای حضور در ائتلاف ضد داعش، فرش جنگ شیعه و سنی را از زیرپای داعش بکشد.

صادق زیباکلام در گفت و گو با «اقتصاد نیوز» در رابطه با عدم دعوت از تهران برای حضور در ائتلاف ضد داعش بهرغم اینکه ایران نخستین کشوری بود که این گروه تروریستی را در آمرلی شکست داد، گفت: من از کم و کیف قدرت نظامی ایران و آینکه آیا داعش در عراق شکست خورده یا نه، خبری ندارم اما معتقدم مادامی که حکومتهای فعلی عراق و سوریه در راس کارند داعش از بین نمیرود.

او افزود: قریب به 20 میلیون سنی مذهب در دو کشور عراق و سوریه زندگی میکنند که بیشتر آنها مخالف دولتهای اسد و البته مالکی هستند. هر چند با تغییرات صورت گرفته در عراق از بخشی از احساسات ضد دولتی مردم این کشور کاسته شد، اما با این حال بیشتر سنیهای عراقی از روند فعالیتهای اجرایی این کشور در نحوه مواجهه میان شیعیان و سنیها ناراضی هستند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که مردم عراق و سوریه از روند حکومت داری حاکمان این کشورها اعلام نارضایتی کنند هیچ ائتلافی در برخورد با گروههای فرقهگرا و تروریستی چون داعش به سرانجام نمیرسد.

او ادامه داد: در رابطه با پاسخ سوال شما میخواهم بگویم که عدم دعوت از ایران برای حضور در ائتلاف ضد داعش به این دلیل است که نمیخواهند اینطور عنوان شود که این جنگ، جنگ میان شیعه و سنی است.

به گفته زیباکلام قطعاً ایران و آمریکا همکاریهایی خارج از دایره ائتلاف ضد داعش با یکدیگر دارند و به دلیل بیان شده ما نباید اصرارای برای حضور در این ائتلاف داشته باشیم.

او خاطرنشان کرد: حالا که ما در حال مذاکره با 1+5 برای سرانجام گیری از ابهامات پرونده هستهای مان هستیم ،سیاستهای ما باید به گونهای باشد که هیچ بهانهای برای ارائه اتهامات واهی به تهران باقی نماند.