کدخبر: ۱۰۴۴۶۸ لینک کوتاه

ورود ۱۲ هواپیما به ناوگان

به گفته آخوندی در یک سال گذشته ۱۲ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور وارد شده است .

مهر نوشت: 

 عباس آخوندی با اشاره به اینکه مشکلات حمل و نقل هوایی به دو موضوع بنگاه داری در صنعت هوایی و نیاز به نوسازی ناوگان بر می گردد، تصریح کرد: بنگاه هایی که می خواهند وارد صنعت حمل ونقل هوایی شوند باید با کفایت سرمایه بیشتری وارد شوند تا بتوانند در تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات سرمایه لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید سرمایه گذاری بنگاه ها در حدی باشد که قدرت ایفای تعهدات خود را داشته باشند، گفت: مشکل حمل و نقل هوایی مربوط به تعداد ناوگان است که خوشبختانه اکثر شرکتها اقدام کرده اند و در یک سال گذشته 12 هواپیما به ناوگان هوایی اضافه شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ماه های آینده تعدادی هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور می شود، بیان کرد: با توجه به صرفه جویی قابل توجه انرژی در شبکه ریلی که به نسبت یک ششم جاده می باشد توسعه راه آهن مد نظر قرار دارد.

آخوندی افزود: امسال از محل بند ق تبصره 3،‌ برنامه مفصلی طراحی شده است که براساس آن به تمام کسانی که در ناوگان ریلی سرمایه گذاری می کنند کمک موثر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته بابت هر تن - کیلومتری باری که بیشتر از گذشته حمل و نقل مشوق هایی برای شرکتهای حمل و نقل ریلی در نظر گرفته می شود.

وی به راهداری و روکش آسفالت بخش هایی از باند شمالی آزاد راه زنجان - قزوین و باند جنوبی آزاد راه زنجان - تبریز اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت محورهای ترانزیتی کشور که در استان زنجان قرار دارد، نگهداری و اجرای عملیات راهداری آنها مورد توجه قرار دارد.

آخوندی تصریح کرد: موضوع سه خطه کردن راه آهن تهران به کرج، دو خطه کردن مسیر تهران - قزوین و برقی کردن خطوط و افزایش سرعت در حال بررسی است.

وی به اهمیت نوسازی بافت فرسوده شهری تاکید کرد و یاد آور شد: طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری زنجان در دستور کار است و اصلاح این بافتها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارزان تر است و با شرایط طبیعی سازگار است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 18 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می کنند لزوم توجه به این بافتها را یادآور شد و گفت: راهبرد اساسی وزارتخانه در حوزه مسکن استفاده از زمین های حوزه شهری است.

آخوندی با بیان اینکه در کشور 55 هزار هکتار بافت فرسوده، 17 هزار هکتار بافت تاریخی و 54 هزار هکتار بافت حاشیه شهری در کشور وجود دارد، بیان کرد: نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در بافتهایی با کیفیت نازل زندگی می کنند و بی توجهی به بافتهای فرسوده مشکلاتی را موجب شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم اتصال شبکه جاده ای کشور به راه های جهانی تصریح کرد: در بخش ریلی و جاده اتصال به شبکه های بین المللی موجب مبادله کالا و توسعه روابط خواهد شد که در این راستا پاییز امسال راه آهن اینجه برون به راه آهن ترکمنستان متصل می شود.

آخوندی افزود: از سمت غرب دریای خزر از طریق راه آهن تهران - قزوین - انزلی - آستارا راه آهن ایران به آذربایجان و در پی آن به روسیه و اروپا متصل می شود.

وی با بیان اینکه افزایش بهره وری در حوزه ریلی شامل دو خطه کردن مسیرهای ریلی،‌بهسازی خطوط و برقی کردن در دستور کار قرار دارد، گفت: سه خطه کردن خط آهن تهران - کرج امسال به مناقصه می رود و بخش عمده زیر سازی خط آهن میانه - تبریز انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال 92، 33 میلیون تن بار توسط راه آهن جا به جا شده است که در سال 1404 به میزان 200 میلیون تن بار جابه جا شود.

آخوندی با بیان اینکه نوسازی ناوگان جاده نیز از مهمترین راهبردهای وزارتخانه است، افزود: در حال حاضر 127 هزار کامیون با عمر بالای 25 سال در کشور تردد دارد که باید میانگین عمر ناوگان به 10 سال برسد و در حال حاضر ناوگان باری 60 درصد سوخت بیشتر مصرف می کند.