کدخبر: ۱۰۵۰۱۳ لینک کوتاه

فهرست مجلس از اقدامات غیرقانونی در هدفمندی

تخلف ۸۵ هزار میلیاردی در یارانه ها/ کسانی که با چند شناسنامه یارانه گرفتند

طبق قانون دولت مجاز بوده ۴۷ هزار میلیارد تومان را به خانوارها یارانه پرداخت کند اما در ۳۷ مرحله تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد.

به گزارش «اقتصادنیوز»، امروز در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 از چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قرائت شد که در آن به 14 انحراف کلی از قانون اشاره شده است.

در این گزارش درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات 95 هزار میلیارد تومان و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار) 132 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

همچنین در مورد اختلاف جمعیت آماری یارانه‌بگیران و جمعیت آماری مرکز آمار به چهار مورد« عدم اعلام اطلاعات برخی از وفات یافتگان به ویژه در مناطق روستایی»، « چند شناسنامه‌ای بودن بعضی از افراد»، « ایرانیان مقیم خارج از کشور» و « اتباع خارجی ساکن ایران که بر اساس آراء محاکم، از سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند» اشاره شده است.

14 انحراف‌ اشاره شده در این گزارش در جدول زیر آمده است:

موضوع تخلف

توضیحات

تخلف 85 هزار میلیارد تومانی در پرداخت نقدی یارانه

طبق ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بوده حداکثر تا 50 درصد وجوه حاصل از اجرای قانون یعنی 47 هزار میلیارد تومان را به خانوارها پرداخت کند اما در 37 مرحله تا پایان سال 1392 بیش از 132 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد.

حمایت نکردن از صادرات غیرنفتی

مبلغی برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.

حمایت نکردن از توسعه تولید برق

اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.

کوتاهی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نسبت به وظیفه قانونی خود عملکرد قابل ارائه‌ای ندارد، در حالی که صرف نظر از تخصیص دادن یا ندادن اعتبار، مکلف به انجام تعهدات بود.

توجه نکردن به توسعه خدمات الکترونیک

باید بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی برای توسعه خدمات الکترونیک صرف می‌شد که نشده است.

اجرا نشدن کمک‌های پیش بینی شده

اجرا نشدن کمک‌های پیش‌بینی شده در ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه ها، بخش های متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل کنند.

کمک نکردن به اشتغال

سازمان هدفمندسازی اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی نکرده است.

کمک نکردن به بخش مسکن

از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداختی برای کمک به تامین هزینه مسکن و مقاوم‌سازی مسکن انجام نشده است.

پرداخت یارانه از محل واگذاری‌ها

منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش 961 میلیارد تومان مستقیما به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرفا بعد از پیگیری‌های مراجع نظارتی 386 میلیارد تومان آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و الباقی آن 575 میلیارد تومان در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه و مغایر قانون عمل شده است.

پرداخت یارانه از محل فروش اوراق مشارکت

در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 400 میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به اجرای قانون هدفمندسازی تخصیص یافت.

رعایت نشدن شیب ملایم

 شیب ملایم در فرآیند افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رعایت نشده است.

استفاده از منابع صادرات نفت برای هدفمندی

 استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع براساس مصوبات هیات وزیران و برداشت از منابع بخش نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی مغایر قانون صورت گرفته است.

رعایت نشدن قانون ارائه گزارش به مجلس و دیوان محاسبات

قانون ارائه به موقع گزارش‌های عملکردی شش ماهه مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمندی به مجلس و دیوان محاسبات کشور رعایت نشده است.

رعایت نکردن قانون مربوط به افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه

دولت چه در زمینه افزایش قیمت‌ها و چه در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را رعایت نکرده است.