کدخبر: ۱۰۵۷۵۹ لینک کوتاه

بانک جهانی گزارش داد

روند کاهشی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران

بر اساس گزارش بانک جهانی، از سال ۲۰۱۰ میلادی سهم هزینه بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی ایران کاهشی بوده است و در سال گذشته میلادی این سهم به ۶.۷ درصد رسیده است.

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از بانک جهانی در سال 2013 میلادی، سهم هزینه های سلامت برابر با 6.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود؛ ضمن اینکه روند هزینه کرد در بخش سلامت از سال 2008 میلادی تا کنون نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران کاهشی بوده است.

در این گزارش سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1995 میلادی برابر با 3.8 درصد گزارش شده که این سهم تا سال 2010 میلادی سیر افزایشی داشته، ولی از سال 2010 میلادی به بعد شاهد کاهش سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی ایران بودیم.

در سال 2013 میلادی میانمار، ترکمنستان و قطر سه کشوری بودند که کمترین هزینه (به نسبت تولید ناخالص داخلی) را صرف سلامت می‌کردند. سهم هزینه های سلامت در میانمار برابر با 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و در قطر برابر با 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2013 میلادی برابر با 3.6 درصد بود.

ایالات متحده امریکا، جزایر مارشال و لیبریا در سال 2013 میلادی بیشترین بخش از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های سلامت می کردند. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 17.9 درصد، در جزایر مارشال برابر با 15.6 درصد و در لیبریا برابر با 15.5 درصد بوده است. هلند و فرانسه نیز به ترتیب 12.4 درصد و 11.7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های سلامت کردند.