کدخبر: ۱۰۵۸۲۵ لینک کوتاه

زیبایی زنان نشانه رفته است

یک پژوهشگر مطالعات مردم شناسی معتقد است که در اتفاق اخیر اسیدپاشی به صورت زنان، زیبایی این زنان نشانه رفته که زیبایی زن جزو موارد قابل تملک در فرهنگ مردسالارانه است.

ایسنا نوشت:

عبدالله گیویان درباره‌ پدیده اسیدپاشی می‌گوید: زیبایی زن جزو موارد قابل تملک در فرهنگ مردسالارانه است. چنین تفکری سبب می‌شود که یک نادان بر حسب اینکه فکر می‌کند چیزی به او نرسیده است -زن و زیبایی او- سعی کند آن را از بین ببرد. این کار تحقیر و فشار آوردن به زن و در ذات خود جلوه‌ای از داعشیسم است.

عضو هیات علمی و مدرس دانشکده صدا و سیما می‌افزاید: در اسیدپاشی زیبایی زنان هدف قرار می‌گیرد، چون این تفکر وجود دارد که مهم‌ترین ویژگی یک زن، زیبایی اوست و فرد تصمیم می‌گیرد که زیبایی فرد را از بین ببرد. در این نوع نگاه، انسانیت و نگاه فراجنسیتی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد انتقام‌جویی کند، به این فکر نمی‌کند که این فرد یک انسان است. بلکه فکر می‌کند که زن یک کالاست و زیبایی دارد و به این فکر می‌کند که وجه ممیزه او را از بین ببرد.

همچنین دکتر سعید خراط‌ها - پژوهشگر مردم‌شناسی - معتقد است:‌ اسید به عنوان یک ابزار جنایی چندین سال است که وارد ادبیات جنایی کشور ما شده است و زیبایی زنان را که آن‌ها به آن حساسیت بالایی دارند، نشانه گرفته است. برای زنان زیبایی خیلی مهم است و وقتی نقصی در زیبایی‌شان وارد می‌شود، آسیب جدی می‌بینند.

این مدرس دانشگاه می‌گوید: اسیدپاشی در ایران با موضوعات مختلفی صورت می‌گیرد؛ از کینه برای یک عشق مثلثی گرفته تا شنیدن جواب منفی از یک خواستگار. در اغلب مواقع هم مجرم مردی است که زمانی خواهان ازدواج با زنی بوده ولی به علت مواجهه با ناکامی روی صورت او اسید می‌پاشد. در حال حاضر اسید پاشی در ایران موضوعی است که هراس عمومی ایجاد کرده و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اکنون نیز علاوه بر زنان اصفهانی، بلکه زنان کل ایران و البته مردان ایرانی در اثر این ماجرا دچار هراس شده‌اند و این موضوع سبب شده که حتی تردد در برخی مناطق کم شود.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، درباره چرایی رخ دادن چنین مسائلی، بر این اعتقاد است: اسیدپاشی به دلیل داشتن نگاه جسمانی و ابزاری به زن و زیبایی او رخ می‌دهد. به طورکلی، نگاهی که ظاهر و زیبایی زن را فساد آور قلمداد می‌کند، زیبایی او را نفی و در صدد آسیب رساندن به آن بر می‌آید. اسید برای آسیب زدن به زیبایی زن به کار می‌رود و راهی است که در حین اینکه زن را نمی‌کشد، ولی زیبایی او را برای همیشه از او سلب می‌کند. البته که نبودن مجازات مشخص برای اسیدپاشی و البته دسترسی آسان به اسید باعث بروز چنین اتفاق می‌شود که به دنبال آن پیام‌های گسترده و خشن آن نیز بروز می‌کند.