کدخبر: ۱۰۶۲۴۷ لینک کوتاه

محصولات آمریکایی در بوفه دانشگاه + عکس

انواع آب میوه آمریکایی در بوفه یکی از دانشگاه های شهر کرج در حالی توزیع می شود که آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می دهد این چنین محصولی مستقیم از آمریکا وارد ایران نشده است. توضیحات درج شده به زبان عربی بر این محصولات هم گویای این است که آنها از کشورهای عربی به ایران وارد شده اند. (عکس: امیر کلهر)