کدخبر: ۱۰۷۱۸۶ لینک کوتاه

بر اساس آمار سه ماهه نخست امسال

بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت از کجا تامین می شود؟

یک سوم از درآمد مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت در فصل بهار امسال از محل «مالیات اشخاص حقوقی» (شامل شرکت های دولتی و خصوصی) به دست آمده است.

بررسی‌های «اقتصادنیوز» از اطلاعات منتشرشده در «نماگر شماره 76 بانک مرکزی» نشان می‌دهد: مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در فصل بهار امسال به 12 هزار و 49 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 8 هزار و 205 میلیارد تومان دوره مشابه پارسال، رشدی 47‌درصدی را نشان می‌دهد.

بر این اساس، در سه‌ماهه نخست امسال 54.7 درصد از درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات‌های مستقیم به دست‌آمده و 45.3 درصد باقیمانده از محل مالیات‌های غیرمستقیم.

عمده‌ترین محل کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت در این دوره زمانی، «مالیات اشخاص حقوقی» بوده که 4029 میلیارد تومان (معادل 33 درصد) از کل این درآمدها را به خزانه واریز کرد. «مالیات بر کالاها و خدمات» -که شامل فصل جنجالی «مالیات بر ارزش افزوده» نیز می‌شود- در رده دوم این فهرست قرار داشت و حدود 3675 میلیارد تومان (معادل 30 درصد) درآمد برای دولت ایجاد کرد.

در بهار 93، درآمد دولت از محل «مالیات بر درآمد» حدود دو هزار میلیارد تومان، از محل «مالیات بر واردات» نزدیک به 1779 میلیارد تومان و از محل «مالیات بر ثروت» 567 میلیارد تومان بود که به ترتیب سهمی 17، 15 و 5‌درصدی از سبد درآمدهای مالیاتی دولت در این دوره را تشکیل می‌داد.

جدول: ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت در سه‌ماهه نخست 93 (میلیارد ریال)  

گروه مالیاتی

نوع مالیات

درآمد

مالیات‌های مستقیم

مالیات اشخاص حقوقی

40289.9

مالیات بر درآمد

19998.7

مالیات بر ثروت

5665

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات بر واردات

17787.6

مالیات بر کالاها و خدمات

36747.9

-

کل

120489.1