کدخبر: ۱۰۸۲۲۷ لینک کوتاه

اختلال در ۹ مرکز مخابراتی از فردا

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان، پاسداران، سیدالشهدا(ع)، شهر قدس، سیزده آبان، توحید، چمران، فردیس و شهید قناعت از ۲۵ آذر آغاز می‌شود.

خبرگزاری فارس نوشت:

شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره‌های 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2614، 2630 الی 2632 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره‌های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 2665 در محدوده خیابان های عرفاتی، دیباجی جنوبی و میثم به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات سیدالشهداء(ع) با پیش شماره‌های 5513، 5514، 5517، 5570 الی 5578 در محدوده خیابان‌های عابدین نوری کوچه‌های رضوانیان، قهرودی ، پورسان و در مرکز مخابرات شهر قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده خیابان‌های رجبی، مسجد جامعی، بلوار امام خمینی و میدان قدس به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات سیزده آبان و ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات توحید و چمران با پیش شماره های 6612، 6656، 6658، 6659 و در مرکز مخابرات فردیس با پیش شماره 3680 و در مرکز مخابرات شهید قناعت با پیش شماره 4426 از ساعت 23 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می‌شود.