کدخبر: ۱۰۹۳۰۷ لینک کوتاه

کاهش قیمت نبشی ۳۰ با ضخامت سه+جدول

قیمت کارخانه و بنگاه نبشی‌ ۳۰ ضخامت سه کاهش یافته است، همچنین قیمت کارخانه نبشی‌های سایز ۴۰ با ضخامت سه و چهار کاهش پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت کارخانه و بنگاه نبشی 30 ضخامت سه به ترتیب 600 و 100 ریال کاهش پیدا کرده است. همچنین قیمت کارخانه نبشی‌های سایز 40 با ضخامت سه و چهار به ترتیب 17 هزار و 900 و 17 هزار و 800 ریال گزارش شده است که 200 و 100 ریال کاهش یافته‌اند. 

قیمت کارخانه و بنگاه نبشی‌ها به شرح زیر است:

کالا

حالت

ضخامت

سایز

محصول

قیمت بنگاه

قیمت کارخانه

نبشی ۱۲ متری

۱۲ متری

10

100

ناب تبریز

19,000

نبشی ۶ متری سبک

۶متری سبک

10

100

ناب تبریز

17,800 ▼

نبشی 6 متری

6 متری

10

100

نورد میلاد یزد

18,040

نبشی ۳۰ ضخامت ۳

6 متری

3

30

ناب تبریز

19,500 ▼

18,200 ▼

نبشی ضخامت ۳

۶ متری

3

40

ناب تبریز

19,100

17,900 ▼

نبشی ضخامت ۴

۶ متری

4

40

ناب تبریز

18,800

17,800 ▼

نبشی ۵۰ ضخامت 4

۶ متری

4

50

ناب تبریز

18,800

17,900 ▼

نبشی 50 ضخامت 5

6 متری

5

50

ناب تبریز

18,800

17,800 ▼

نبشی 50 ضخامت 3

۶ متری

3

50

ناب تبریز

19,000

18,000 ▼

نبشی ضخامت ۴

۶ متری

4

60

ناب تبریز

19,000

17,900 ▼

نبشی ضخامت ۵

6 متری

5

60

ناب تبریز

18,800

17,800 ▼

نبشی ضخامت 6

6 متری

6

60

ناب تبریز

18,800

17,700 ▼

نبشی ضخامت ۶

۶ متری

6

70

ناب تبریز

19,300 ▼

18,800

نبشی ضخامت ۷

19,500

18,300 ▼

نبشی ضخامت ۶

6 متری

6

80

ناب تبریز

19,300

18,100

نبشی ضخامت ۷

6 متری

7

80

ناب تبریز

19,100

17,900

نبشی ضخامت ۸

۶ متری

8

80

ناب تبریز

18,400

17,800 ▼