کدخبر: ۱۰۹۳۰۸ لینک کوتاه

افزایش قیمت ورق+ جدول

قیمت ورق سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰با ضخامت ۳ محصول فولاد مبارکه، با ۱ هزار ریال افزایش ۲۰ هزار و ۷۰۰ ریال است.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت کارخانه و بنگاه ورق نسبت به هفته گذشته با نوسانات اندکی همراه بوده است.
قیمت کارخانه ورق سایز 1000 و 1250 با ضخامت 2 محصول M.M.K در بازار تهران نسبت به هفته گذشته 800 ریال کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که قیمت کارخانه ورق سایز 6000*1500 با ضخامت 3 محصول فولاد مبارکه 1 هزار ریال افزایش پیدا کرده است.
همچنین قیمت بنگاه ورق سایز 6000*1250 با ضخامت 12 محصول کاویان 19 هزار و 900 ریال است که نسبت به هفته گذشته با ثبات همراه بوده است.

قیمت کارخانه و بنگاه برخی از سایزهای ورق به شرح زیر است:

کالا

حالت

واحد

ضخامت

سایز

استاندارد

محصول

قیمت بنگاه

قیمت کارخانه

ورق ۲ رول سایز ۱۰۰۰

رول

رول

2

1,000

-

M.M.K


18,700 ▼

ورق ۲ رول سایز ۱۲۵۰

رول

رول

2

1,250

-

M.M.K


18,700 ▼

ورق ۲ برش خورده سایز ۱۰۰۰

برش خورده

برش خورده

2


ST37

M.M.K

19,500 ▼


ورق ۲ برش خورده سایز ۱۲۵۰

برش خورده

برش خورده

2

1,250

ST37

M.M.K

19,500 ▼


ورق ۲.۵ سایز ۲۰۰۰*۱۰۰۰

رول

رول

2.5

1000

-

فولاد مبارکه

20,250

19,500

ورق ۲.۵ سایز ۲۵۰۰*۱۲۵۰

رول

رول

2.5

1250

-

فولاد مبارکه

20,250

19,950 ▲

ورق ۳ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

شیت

3

6000*1500

-

فولاد مبارکه

20,300 ▲

20,700 ▲

ورق 3 سایز ۱۲۵۰


رول

3

1250


فولاد مبارکه


19,250 ▼

ورق 3 سایز ۱۵۰۰


رول

3

1500


فولاد مبارکه


19,800 ▲

ورق ۴ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

شیت

4

6000*1500

-

فولاد مبارکه

20,000 ▲

19,800

ورق ۴.۸ سایز ۱۵۰۰

رول

رول

۴.۸

۱۵۰۰

-

فولاد مبارکه


19,500 ▲

ورق ۵ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

شیت

5

6000*1500

-

فولاد مبارکه

20,300 ▲

19,600

ورق ۶ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ سبا

برش خورده

برش خورده

6

۶۰۰۰*۱۵۰۰

-

سبا


19,750 ▲

ورق ۶ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

شیت

شیت

6

۶۰۰۰*۱۵۰۰

-

فولاد مبارکه

20,350 ▼

19,850 ▲

ورق ۸ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

شیت

شیت

8

6000*1500

-


20,350 ▲

19,950 ▲

ورق ۸ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ سبا


شیت

8

۶۰۰۰*۱۵۰۰


سبا

20,250 ▲

19,900 ▲

ورق ۸ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان

شیت

شیت

8

۶۰۰۰*۱۲۵۰

-

فولاد مبارکه

20,250

19,450 ▼

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰

شیت

شیت

10

۶۰۰۰*۱۲۵۰

-

کاویان

20,100 ▲

19,300 ▼

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ سبا

شیت

شیت

10

۶۰۰۰*۱۵۰۰

-

سبا

20,000

19,650 ▲

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

شیت

شیت

10

6000*1500

-

فولاد مبارکه

20,100 ▼

19,700 ▲

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

شیت

شیت

10

6000*2000

-

اکسین اهواز


19,650

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ استاندارد st37

شیت

شیت

10

6000*2000

ST37

اکسین اهواز

20,550 ▲


ورق ۱۲ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

شیت

شیت

12

6000*1500

-

فولاد مبارکه

19,800 ▲

19,300 ▲

ورق ۱۲ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰


شیت

12

۶۰۰۰*۱۲۵۰

-

کاویان

19,900

19,100

ورق ۱۲ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰12

۶۰۰۰*۲۰۰۰


12

20,300

19,500

ورق ۱۵ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

شیت

شیت

15

6000*1500

-

فولاد مبارکه

20,050

19,750 ▲

ورق ۱۵ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰


شیت

شاخه

۶۰۰۰*۲۰۰۰

-

اکسین اهواز

20,550

19,750

ورق ۲۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰


شیت

20

۶۰۰۰*۱۵۰۰

-

کاویان

18,950 ▼

18,150 ▼

ورق ۲۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

شیت

شیت

20

6000*2000

-

اکسین اهواز

19,430 ▲

18,630 ▲

ورق ۲۵ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

شیت

شیت

25

6000*2000

-

اکسین اهواز

19,350 ▼

18,550 ▼

ورق ۳۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

شیت

شیت

30

6000*2000

-

اکسین اهواز

19,900

19,100