کدخبر: ۱۰۹۳۱۶ لینک کوتاه

کاهش قیمت میلگرد +جدول

بعضی میلگردها با کاهش قیمت مواجه شدند و بعضی از آنها ثابت ماندند.

به گزارش اقتصادنیوز، نسبت به یک هفته اخیر، شاهد کاهش قیمت میلگردها در بازار بوده‌ایم و برخی از آنها هم، ثبات قیمت داشته‌اند. هر شاخه میلگرد هشت آذر فولاد امین، با کاهش 200 ریالی به 17 هزار و 900 ریال رسید و میلگرد هشت تاکستان با قیمت 16 هزار و 870 ریال ثابت مانده است.  

قیمت میلگردها در سایزهای مختلف به شرح زیر است:

 

کالا

حالت

نوع

سایز

استاندارد

محصول

قیمت کارخانه

میلگرد ۸ آذر فولاد امین

شاخه

آجدار

8

A2

آذر فولاد امین

17,900 ▼

میلگرد ۸ بناب

شاخه

آجدار

8

-

بناب

17,650 ▼

میلگرد ۸ تاکستان

کلاف

آجدار

8

-

تاکستان

16,870

میلگرد ۸ ظفربناب

شاخه

آجدار

8

A2

ظفر بناب

17,520 ▼

میلگرد ۸ حسن رود

شاخه

آجدار

8

A2

حسن رود

18,350 ▼

میلگرد ۸ قزوین شاخه

شاخه

آجدار

8

-

قزوین

17,420

میلگرد ۸ نوشهر

کلاف

آجدار

8

-

نوشهر

17,870

میلگرد ۸ پارس آرمان

شاخه

آجدار

8

A2

پارس آرمان

17,420

میلگرد ۸ گلستان

شاخه

آجدار

8

-

گلستان

20,600

میلگرد ۸ یزد-احرامیان حالت کلاف آجدار

کلاف

ساده

8

-

یزد-احرامیان

17,650 ▼

میلگرد ۸ یزد-احرامیان حالت کلاف ساده

شاخه

آجدار

8

A2

احرامیان

18,800 ▼

میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین

شاخه

آجدار

10

آذر فولاد امین

17,550 ▼

میلگرد ۱۰ ابهر

شاخه

آجدار

10

ابهر

16,650 ▼

میلگرد ۱۰ بناب

شاخه

آجدار

10

بناب

17,550 ▼

میلگرد ۱۰ حسن رود

شاخه

آجدار

10

حسن رود

17,400 ▼

میلگرد ۱۰ ظفر بناب

شاخه

آجدار

10

ظفر بناب

17,320 ▼

میلگرد ۱۰ آجدار قزوین

شاخه

آجدار

10

قزوین

16,870 ▼

میلگرد ۱۰ پارس آرمان

شاخه

آجدار

10

پارس آرمان

16,870

میلگرد ۱۰ ساده کاشان

کلاف

ساده

10

کاشان

18,950 ▼

میلگرد ۱۰ گلستان

شاخه

آجدار

10

گلستان

19,900

میلگرد حسن رود

شاخه

آجدار

12

حسن رود

17,100 ▼

میلگرد سیرجان

شاخه

آجدار

12

سیرجان

17,200 ▼

میلگرد صدر لرستان

شاخه

آجدار

12

صدر لرستان

17,850 ▼

میلگرد ظفر بناب

شاخه

آجدار

12

ظفر بناب

17,120 ▼

میلگرد بناب

شاخه

آجدار

14

بناب

17,100 ▼

میلگرد حسن رود

شاخه

آجدار

14

حسن رود

16,900 ▼

میلگرد سیرجان

شاخه

آجدار

14

سیرجان

17,200 ▼

میلگرد صدر لرستان

شاخه

آجدار

14

صدر لرستان

17,050 ▼

میلگرد ظفر بناب

شاخه

آجدار

14

ظفر بناب

17,120 ▼

میلگرد قزوین

شاخه

آجدار

14

قزوین

16,870

میلگرد پرشین فولاد

شاخه

آجدار

16

پرشین فولاد

16,900 ▼

میلگرد گلستان

شاخه

آجدار

16

گلستان

18,900

یلگرد صدر لرستان

شاخه

آجدار

18

صدر لرستان

17,050 ▼

میلگرد ظفر بناب

شاخه

آجدار

18

ظفر بناب

17,070 ▼

میلگرد فولاد ارگ تبریز

شاخه

آجدار

18

فولاد ارگ تبریز

16,850 ▼

میلگرد گلستان

شاخه

آجدار

18

گلستان

18,900

میلگرد صدر لرستان

شاخه

آجدار

20

صدر لرستان

17,900 ▼

میلگرد ظفر بناب

شاخه

آجدار

20

ظفر بناب

17,070 ▼

میلگرد فولاد ارگ تبریز

شاخه

آجدار

20

فولاد ارگ تبریز

16,850 ▼

میلگرد گلستان

شاخه

آجدار

20

گلستان

18,900

میلگرد یزد-آلیاژی

شاخه

آجدار

30

A3

یزد-آلیاژی

17,300 ▼