کدخبر: ۱۰۹۳۲۸ لینک کوتاه

ثبات قیمت ورق‌های گالوانیزه روغنی رنگی +جدول

قیمت ورق‌های گالوانیزه روغنی رنگی بدون تغییر بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت ورق‌های گالوانیزه روغنی رنگی بدون تغییر گزارش شده است. قیمت هر رول ورق گالوانیزه سایز 1000، ضخامت 1.5 و محصول هفت الماس 27 هزار و 200 ریال گزارش شده است و هر رول ورق گالوانیزه سایز 1250 با ضخامت یک  و محصول قزاق با قیمت 25 هزار و 300 ریال به فروش می‌رسد. 

قیمت برخی از ورق‌های گالوانیزه روغنی رنگی به شرح زیر است:


کالا

حالت

واحد

ضخامت

نوع

سایز

استاندارد

محصول

قیمت بنگاه

قیمت کارخانه

گالوانیزه 1000 ضخامت 1.5 هفت الماس

رول

1.5

1,000

-

هفت الماس

27,200

گالوانیزه 1000 ضخامت 0.5 کاشان

رول

0.5

1,000

-

کاشان

30,100

گالوانیزه 1000 ضخامت0/5 هفت الماس

رول

0.5

1,000

-

هفت الماس

29,500

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 شهر کرد

رول

0.6

1000

-

شهرکرد

29,000

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/7 هفت الماس

رول

0.7

ساده

1000

-

هفت الماس

28,100

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 هفت الماس

رول

1

1000

-

هفت الماس

26,900

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 شهر کرد

رول

1

1000

-

شهرکرد

26,900

26,200

گالوانیزه 1000 ضخامت 2 شهر کرد

رول

2

1000

-

شهرکرد

27,200

26,500

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/25 فولاد غرب

1.25

1000

فولاد غرب

24,800

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/5 هفت الماس

1/5

1000

هفت الماس

27,200

گالوانیزه 1250 ضخامت 1 قزاق

رول

1

1250

-

قزاق

25,300

گالوانیزه 1250 ضخامت 2 هفت الماس

رول

2

1250

-

هفت الماس

26,700

گالوانیزه 1250 ضخامت 2 شهر کرد

رول

2

1250

-

شهرکرد

27,000

25,700

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.5 کاشان

رول

0.5

1250

-

کاشان

29,900

28,800

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.5 هفت الماس

رول

0.5

1250

-

هفت الماس

29,200

28,200

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.6 شهرکرد

رول

0.6

1250

-

شهرکرد

29,000

28,700

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.6 فولاد مبارکه

شاخه

0.6

1250

فولاد مبارکه

35,000

گالوانیزه 1000*1250 ضخامت 0/5 فولادمبارکه آبی

رول

0.5

1000*1250

-

فولاد مبارکه

31,900

29,900

گالوانیزه 1000*1250ضخامت 0.5 چین قرمز

رول

0.5

1000*1250

-

چین

33,000

30,500

گالوانیزه 1000*1250ضخامت 0.5 چین آبی

شاخه

0.5

1000*1250

چین

30,800

30,300

گالوانیزه 1000*1250ضخامت 0.5 چین پرتقالی

شاخه

0.5

1000*1250

چین

31,200

گالوانیزه 1000*1250ضخامت 0.5 فولاد مبارکه قرمز

شاخه

0.5

1000*1250

فولاد مبارکه

32,400

31,200

گالوانیزه 1000*1250ضخامت 0.5 چین کرم

رول

0.5

1000*1250

-

چین

34,500