کدخبر: ۱۱۰۶۵۶ لینک کوتاه

گزارشی از نبود توازن در رشد صنعتی

چالش دیده نشده در سیاست خروج از رکود

قسمت عمده رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل‌های اول و دوم و نیز شش ماهه سال ۹۳، ناشی از رشد بالای صنعت خودرو است.موضوعی که به نظر می‌رسد می‌تواند به چالشی برای خروج قطعی از وضعیت رکودی تبدیل شود.

به گزارش «اقتصاد نیوز» موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی را با استفاده از آمارهای بانک مرکزی از رشد شش ماهه اول سال 93  ارائه داده که بر این اساس، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور را برای شش ماهه سال 1393، به قیمت‌های سال 1390 و به‌صورت مقدماتی منتشر کرده است.

بر اساس این ارقام، رشد شاخص تولید در شش ماهه سال 93 نسبت به شش ماهه اول سال 1392 معادل 6.6 درصد بوده است. این در حالی است که در فصل اول سال 93، نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، 9.4، درصد گزارش شده که در فصل دوم 93، به چهار درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ رشد فصل دوم نسبت به فصل اول سال 93 معادل 1.5 درصد بوده که بسیار کمتر از این رقم در سال 92، یعنی 6.8 درصد است.

به منظور بررسی دقیقتر وضعیت تحولات رشد صنعت در فصل اول و دوم سال 93، نرخ‌های رشد شاخص تولید فعالیت‌های مختلف صنعتی و سهم از رشد آنها، مطابق با گزارش بانک مرکزی در جدول زیر ارائه شده است.


بر اساس نتایج جدول 1، 4.4 واحد درصد از رشد 6.6درصدی صنایع بزرگ کشور، مربوط به ردیف 29 یعنی صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است که اصطاحا صنایع خودروسازی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، 67 درصد رشد کشور در شش ماهه 93 از صنعت خودرو حاصل شده و بقیه آن، یعنی 33 درصد (یا 2.2 واحد درصد از 6.6 درصد) از فعالیت‌های صنعتی دیگر به دست آمده است. در جدول 2، عملکرد کارگاههای بزرگ صنعتی، به صنایع خودرو و صنایع به جز خودرو تفکیک شده است.


همانگونه که در جدول 2 مشاهده می‌شود، در شش ماهه 93، نرخ رشد صنایع خودروسازی 68.9 درصد و نرخ رشد سایر صنایع، 2.4 درصد بوده و این در حالی است که در فصل اول 93، نرخ رشد صنایع خودروسازی 86.2 درصد و نرخ رشد سایر صنایع 5.2 درصد برآورد شده است. اما در فصل دوم، نرخهای رشد مذکور به ترتیب به 57.4 و0.2- درصد کاهش یافته است.


بر اساس مطالب بالا، به طور خلاصه می‌توان گفت که قسمت عمده رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل‌های اول و دوم و نیز شش ماهه 93، ناشی از رشد بالای صنعت خودرو است. سایر فعالیت‌های صنعتی، در فصل اول و دوم 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ملایم اما کاهنده‌ای را تجربه کرده‌اند که در فصل دوم، علامت رقم نرخ رشد آنها منفی بوده است. این وضعیت، ضمن اینکه عدم توازن عمیق در رشد صنعتی را نمایان می‌سازد، خروج قطعی از وضعیت رکودی را نیز با چالشهای اساسی روبرو خواهد ساخت.