کدخبر: ۱۱۰۷۴۶ لینک کوتاه

انتشار کارنامه تولید خودرو در ۱۰ ماه امسال

تولید انواع خودرو در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه امسال با رشد ۶۱.۴ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته به مرز ۹۳۰ هزار و ۴۴۹ دستگاه رسید.

مهر نوشت:

 در 10 ماهه نخست امسال تولید خودروهای سواری بیش از 790 هزار و 408 دستگاه رسید که در مقایسه با 10ماهه سال 92 رشد 61.6 درصدی را نشان می دهد.

در 10 ماهه امسال تولید وانت بیش از 125 هزار و 144دستگاه ، کامیون 14 هزار و407 دستگاه ، اتوبوس 362 دستگاه و مینی بوس 128 دستگاه تولید شده است.

در دی امسال 104 هزار و 614 دستگاه انواع خودرو تولید شده است که این در مقایسه با مدت مشابه خود در دی ماه سال گذشته، رشد41 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در این مدت از این تولید 89 هزار و 24 دستگاه به تولید خودروهای سواری اختصاص دارد که نسبت به دی سال گذشته از رشد 42.5 درصدی در حوزه خودروهای سواری برخوردار است.

در دی امسال 13 هزار و 791 دستگاه وانت؛ هزار و 778 دستگاه انواع کامیون و 21 دستگاه مینی بوس و میدل باس تولید شده بود.