کدخبر: ۱۱۱۲۳۷ لینک کوتاه

سن‌ازدواج در کدام شهرها بالاتر است؟ / تفاوت سن‌ازدواج در مناطق مختلف تهران

متوسط سن ازدواج مردان و زنان در ایران به ۲۷.۸ و ۲۳.۱ سال رسیده است، اما این نرخ در کلان‌شهرهایی مثل تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و کرج از این هم بالا‌تر است.

بررسی‌های «اقتصادنیوز» از آمارهای منتشره توسط سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد: در ۹ ماهه امسال میانگین سنی ازدواج برای مردان ایرانی ۲۷.۸ سال و برای زنان ایرانی ۲۳.۱ سال ثبت شده است. با این حال، میانگین سن ازدواج در کلان‌شهر‌ها از این بالا‌تر بوده است.

برای مردان، بالا‌ترین میانگین سن ازدواج به ترتیب در تهران با ۳۰.۱ سال، شیراز با ۲۹.۱ سال، تبریز و اصفهان با ۲۸.۶ سال و کرج با ۲۸.۱ سال به ثبت رسیده و برای زنان نیز این شاخص به ترتیب در تهران با ۲۶.۲ سال، شیراز با ۲۵ سال، کرج با ۲۴.۹ سال، اصفهان ۲۴.۷ سال و تبریز با ۲۳.۵ سال بوده است.

نکته جالب توجه اینکه، با تقسیم‌بندی شهر تهران به سه منطقه «شمیرانات»، «مرکزی» و «ری» نیز تفاوت‌ نسبتا زیادی میان میانگین سن ازدواج مشاهده می‌شود؛ به طوری که این سن در شمیرانات برای مردان ۳۲ سال و برای زنان ۲۸.۶ سال؛ در بخش مرکزی برای مردان ۳۰.۱ و برای زنان ۲۶.۲ سال؛ و در بخش ری برای مردان ۲۷.۱ و برای زنان ۲۳.۱ سال ثبت شده است.

بر اساس شاخص‌های سازمان ثبت احوال سن متعارف ازدواج مردان ۲۰ تا ۳۴ سالگی و سن متعارف ازدواج زنان ۱۵ تا ۲۹ سالگی در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، ازدواج در سنی بالا‌تر از این، به تعریف شاخصی با عنوان «شاخص تاخیر سن ازدواج» می‌انجامد که بر اساس آخرین آمار شاخص تاخیر سن ازدواج در زنان در کمتر از ۱۰ سال به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

جدول: میانگین سن ازدواج زنان و مردان در کلان‌شهرهای منتخب- ۹ ماهه ۹۳

منطقه

زنان

مردان

تهران

26.2

30.1

شیراز

25

29.1

تبریز

23.5

28.6

اصفهان

24.7

28.6

کرج

24.9

28.1

میانگین کشوری

23.1

27.8