کدخبر: ۱۱۱۴۲۶ لینک کوتاه

بازارهای عربی در سال ۲۰۱۵

بورس مصر بدترین و بورس عربستان بهترین

بورس مصر با ۲.۲ درصد نزول، بدترین عملکرد را داشت. این میزان کاهش برای بورس اردن بیش از یک درصد و برای دو بورس عمان و کویت کمتر از یک درصد بود.

در هفته گذشته کاری، تنها سه بورس، نوسانی بیش از یک درصد را به ثبت رساندند و چهار بورس بازده منفی و شش بورس هم بازده مثبت را از آن خود کردند.

بر اساس این گزارش، بورس لبنان با 1.1 درصد رشد، بهترین عملکرد را داشت و این میزان افزایش برای پنج بورس دیگر کمتر از یک درصد بود.

از سوی دیگر، بورس مصر با 2.2 درصد نزول، بدترین عملکرد را داشت. این میزان کاهش برای بورس اردن بیش از یک درصد و برای دو بورس عمان و کویت کمتر از یک درصد بود.

از ابتدای سال 2015 تا کنون، شاخص بورس عربستان با رشد 9.9 درصدی بهترین عملکرد را داشت و برای نخستین بار در سال جاری در صدر پربازده‌ترین بورس جهان عرب قرار گرفت.

بازده بورس مصر در این بازه زمانی 9.2 درصد بود و بازده بقیه بورس‌ها هم کمتر از پنج درصد گزارش شد .

در این بین، بورس مسقط بیش از چهار درصد، دوبی بیش از سه درصد، قطر، کویت و ابوظبی بیش از دو درصد، بحرین بیش از یک درصد و اردن هم کمتر از یک  درصد افزایش را به خود اختصاص دادند.
منبع:سنا