کدخبر: ۱۱۱۶۲۴ لینک کوتاه

چرا فضای بورس کسل کننده شده است؟

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که افزایش حجم معاملات نشانگر ورود سرمایه گذاران جدید به بورس است گفت: رفع ابهامات موجود، منابع جدید را به بازار سهام خواهد آورد.

منصور کریمی با اشاره به این که شرایط کنونی بازار سهام متعادل و قدری تکراری شده است گفت: شاخص بورس این روزها در محدود 65 هزار واحد حمایت مهمی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که شرایط بورس در حال حاضر کسل کننده شده است افزود: ابهامات موجود در قیمت جهانی نفت، بودجه سال آینده کشور و مذاکرات سیاسی تاثیر خود را بر بودجه سال آینده شرکتها گذاشته است.

وی با بیان این که یکی دیگر از ابهامات بازار سرمایه بحث کیفی سازی پالایشگاههاست تصریح کرد: هر چند قرار شده تا شرکتهای این صنعت در مدت 5 سال نسبت به شفاف سازی اقدام کنند با این حال هنوز این موضوع رسما ابلاغ نشده و نماد پالایشگاهی ها در بورس بسته است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که افزایش حجم معاملات، نشانگر ورود سرمایه گذاران جدید به بورس است تصریح کرد: رفع ابهامات موجود، منابع جدیدی را به بورس وارد می کند.

کریمی ادامه داد: آنچه بازار سرمایه کشور را تهدید می کند هیجان در معاملات است که این هیجان مختص فروش سهام نیست و در برخی موارد هیجان خرید هم در بورس اتفاق می افتد که بر این اساس سرمایه گذاران باید از خرید هیجانی سهام منع شوند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هر چند در شرایط کنونی قیمت بسیاری از سهام در بورس جذاب و مناسب است با این حال، سرمایه گذاران باید گزارشات سال آینده شرکتها را نیز در خرید سهام مدنظر قرار دهند.
منبع: تسنیم