کدخبر: ۱۱۶۰۲۸ لینک کوتاه

بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد:

ثبت پایین‌ترین تورم در دولت روحانی / تورم فروردین ما امسال به ۱۴.۵ درصد رسید

طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال پایین‌ترین تورم در دوران فعالیت دولت یازدهم به ثبت رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را منتشر کرد. بر این اساس، نرخ تورم فروردین به ۱۴.۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۱۴ درصد کاهش یافت.

۱- شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۰۷.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴.۲) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۳ (۱۴.۸) کاهش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصدافزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش داشته است و نرخ تورم 12 ماهه این گروه ۹.۳ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه ۱۳۹۳ (۹.۷ درصد) کاهش یافته است.

۳- شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه ۹۴ به رقم۱۹۴.۲ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۷ درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۳ (۱۷.۲) کاهش یافته است.