کدخبر: ۱۲۴۹۱۲ لینک کوتاه

مرغ و تخم‌مرغ رکورد گرانی هفته را زدند

در هفته گذشته قیمت ۵ گروه کالایی بدون تغییر ماند و قیمت شش گروه کالایی افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به تخم مرغ بود که ۳.۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و بعد از آن مرغ با افزایش ۳ درصدی در رده دوم افزایش قیمت قرار داشت.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي تهران در هفته منتهي به 30 /5/ 94 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش قیمت لبنیات، برنج، سبزی‌های تازه، چای و روغن نباتی بدون تغییر ماند و ثابت بود. به جز تخم مرغ و مرغ که اولی 3.7 و دومی 3 درصد افزایش قیمت داشت، دیگر گروه‌های کالایی مانند حبوبات، میوه، گوشت قرمز و قند و شکر در حالی که افزایش قیمت داشتند، اما افزایش قیمت آنها بسیار جزئی و کمتر از یک درصد بود.

لبنيات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت پنير غيرپاستوريزه معادل 0.4 درصد کاهش داشت. بهـاي ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. قيمت تخم مـرغ معـادل 3.7درصـد افـزايش يافـت و شانه‌اي 74000 الي 95000 ريال فروش مي‌رفت.

برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج، بهاي تمام اقلام اين گروه ثابت بود. در گـروه حبـوب، قيمـت لوبيـا چيتـي معادل 0.4درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.9 درصد تا 2.4 درصد افـزايش داشـت. قيمـت لوبيا سفيد و لوبيا قرمز بدون تغيير بود.

ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه‌فروشي‌ها متفاوت بودند، به نرخ مـصوب سـازمان ميـادين ميـوه و تـره‌بـار عرضـه مي‌گرديد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌نمودند که در گروه ميوه‌هـاي تـازه بهاي سيب گلاب معادل 2.6 درصد، گلابي 3.3 درصد، هلو 3.4 درصد و انگور 6.1درصد کاهش ولـي قيمـت ساير اقلام اين گروه بين 0.9 درصد تا 5.8 درصد افزايش يافت. در گروه سبزي‌هـاي تـازه بهـاي لوبيـا سـبز و سبزي‌هاي برگي ثابت بود. قيمت خيار معادل 0.3 درصد و بادنجان 0.7 درصد افزايش ولي بهـاي سـاير اقـلام اين گروه بين 0.1 درصد تا 1.7 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قيمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغيير بود. بهاي گوشـت گوسـفند معـادل 0.1 درصد و گوشت مرغ 3 درصد افزايش يافت.

قند، شکر، چاي و روغن‌نباتي
در اين هفته قيمت قند معادل 0.1 درصد افزايش داشت. بهاي شکر، چاي خارجي و انواع روغن نبـاتي ثابت بود.