کدخبر: ۱۲۷۴۹۷ لینک کوتاه

رئیس اتاق ایران تشریح کرد:

عامل تضعیف صادرات در ایران/ مذاکرات هسته‌ای برای حل مشکلات اقتصادی الگو شود

به عقیده رییس اتاق بازرگانی مهم ترین دلیل، رقابت ناپذیربودن کالای صادراتی با رقبای خارجی است که به دلیل بی توجهی به مابه التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی و سیاست گذاری نادرست ارزی در سال های گذشته به وجود آمده‌است.

به گزارش اقتصادنیوز،‌ محسن جلالپور،‌ رییس اتاق بازرگانی ایران در آخرین پست اینستاگرامی خود به بررسی مشکلات صادرات و تولیدکنندگان پرداخت.

او در پست خود نوشت: 

امروز دستور جلسه هيأت رئيسه اتاق ايران خروج از ركود بود. معضلي كه بنگاه‌هاي مارا به شدت تهديد مي‌كند. بنگاه‌هايي كه سرمايه‌هاي ملي ما هستند، به واسطه غلطيدن در ركود، اكنون در خطر جدي قرار گرفته‌اند. هرچند به واسطه اهميت اين موضوع، درجلسه اخير هيأت نمايندگان هم به تفصيل به آن پرداخته بودم ولي بازهم در نشست امروز اين موضوع را در دستور كار قرار داديم. در نشست امروز مطالب خوبي هم مطرح شد ازجمله اينكه فكر كرديم براي خروج از ركود يكي از سياست‌هايي كه بايد مدنظر سياست گذار قرار گيرد، توجه به سمت تقاضا است و اين كه به بازار مصرف هم بايد نگاه جدي‌تري داشت و برآورد كرد كه چگونه مي‌شود تقاضا را تحريك كرد.در عين حال بايد ديد نيازمصرف امروزجامعه چيست وتوليد را با آن مطابقت داد.

همينطور بحث كرديم كه در زمينه صادرات بايد گام هاي اساسي برداشت و شرايط را براي رقابت بيشتر كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني فراهم كرد. در آستانه روزملي صادرات بايداعتراف كرد كه صادركنندگان ايراني به چنددليل توان رقابت در بازارهاي جهاني ندارند. شايد مهم ترين دليل، رقابت ناپذيربودن كالاي صادراتي با رقباي خارجي است كه به دليل بي توجهي به مابه التفاوت نرخ تورم خارجي و داخلي و سياست گذاري نادرست ارزي در سال هاي گذشته و همچنين بي اطميناني به نرخ آتي ارز - كه پس از فروش كالا وبازگشت ارز حاصل از فروش آن چه وضعي خواهد داشت-چندان توان وتمايلي براي صادرات ندارند.

هم چنين به مباحث متنوع ديگر از جمله اين مبحث كه درسال‌هاي اخير به دليل شدت حضوردستگاه‌هاي نظارتي جرأت و جسارت تصميم گيري ازتصميم گيران كشورگرفته شده نيز پرداختيم. ما فكر مي‌كنيم يكي از مهم‌ترين دلايل رفتارهاي محتاطانه و بعضا توأم با ترس مديران دولتي، اين است كه از گرفتاري در پيچ وخم دستگاه هاي نظارتي واهمه دارند.بنابراين شايد اگربگويم براي عبورازاين دوران،‌ عملكرد شجاعانه‌ای هم چون عملكردهسته‌اي موردنيازاست، سخن گزافي نباشد.

نگراني همه ما درباره ادامه اين وضع ، نگراني به جايي است كه شايد با انتقال آن و طرح ديدگاه هاي بخش خصوصي بتوانيم پيام نگراني و نارضايتي خود راانتقال دهيم. ما به طور قطع پي گير اين مطالبه هستيم و در عين حال كه سعي مي‌كنيم همواره چراغ‌هاي هشدار آميز را روشن كنيم، آمادگي كامل داريم كه به دولت كمك كنيم تا اقتصاد كشور از اين مهلكه جان سالم در ببرد.