کدخبر: ۱۳۳۸۵۴ لینک کوتاه

حسن درگاهی مطرح کرد:

پیشنهادی برای بازنگری ساختار و فرآیند نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در مرحله گذار

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در مقاله‌ای با عنوان «سیاست‌های غیربهینه در تشتت آرای سیاسی و اقتصادی» پیشنهادی برای بازنگری ساختار و فرآیند نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در مرحله گذار، ارائه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، حسن درگاهی در مقدمه این مقاله نوشت: سیزدهم مردادماه سال جاری مطلبی با عنوان «رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم» در روزنامه دنیای اقتصاد از نگارنده این سطور منتشر شد، و برنامه‌های اقتصادی دولت در دوره پساتحریم و همچنین الزامات موفقیت آن در شرایط اقتصاد سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفت. از نکات مورد تاکید آن نوشتار این بود که توافق هسته‌ای فرصت بی‌سابقه‌ای را پیش روی اقتصاد کشور، در ورود به تعاملات اقتصادی و توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی قرار داده است که این دستاورد کمتر از حفظ حقوق هسته‌ای نیست.
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، افزود: اگر برنامه‌های اقتصادی پساتحریم دولت بخواهد از طریق نظام جاری تصمیم‌گیری دنبال شود، اهداف و سیاست‌های کلی در حد کلیات باقی مانده و اجرای برنامه‌های عملیاتی به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی عقیم خواهد ماند. بنابراین اگر فرصت پیش‌آمده در پساتحریم در شرایط سیاسی کشور به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌های اقتصادی در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد و در این حالت نظرات افراطیون مجدداً به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی، بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت.

درگاهی در ادامه تصریح کرد: در نتیجه بیان شد که در جهت تحقق و پیشبرد برنامه اقتصادی پساتحریم در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بر اساس یک رویکرد مدیریت یکپارچه، نه‌تنها در درون دولت بلکه در درون حاکمیت، نیازمند بازنگری است. و در این راستا نیز به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، به‌کارگیری تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بحث هسته‌ای در مورد برنامه‌های اقتصادی کشور پیشنهاد شد. در این نوشتار، بر اساس مبانی مطرح‌شده در نوشتار قبلی، چارچوب کلی نظام مدیریت برنامه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر دوران پساتحریم، پیشنهاد می‌شود.

متن کامل مقاله را که امروز در مجله تجارت‌فردا منتشر شده، در اینجا بخوانید.