کدخبر: ۱۴۲۵۹۴ لینک کوتاه

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد:

آیا حذف یارانه‌ها ممکن است پایگاه سیاسی دولت را به خطر بیندازد؟

یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد که آیا حذف یارانه‌ها ممکن است پایگاه سیاسی دولت را به خطر بیندازد؟

به گزارش اقتصادنیوز، حسن حیدری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه آیا با حذف یارانه‌ها ممکن است پایگاه سیاسی دولت به خطر بیفتد؟ اعتقاد دارد: تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود معناداری پیدا نکرده باشد، تعداد زیادی خانوار در کشور وجود دارند که با معیارهای فعلی مستحق حذف یارانه نقدی (بر اساس طرح مجلس مبنی بر حذف کسانی که درآمد آنها در سال بیش از 35 میلیون نفر است) هستند که دریافت یارانه را به عدم دریافت آن ترجیح می‌دهند. دلیل این امر نیز به روشنی این است که به صورت داوطلبانه انصراف نداده‌اند، لذا از قبل انتخاب و ترجیح خود را روشن کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بنابراین این احتمال منتفی نیست که اقدام دولت مبنی بر حذف یارانه آنها، سبب تغییر نگرش آنها نسبت به دولت شود. البته هرچه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و به صورت شفاف روشن شود که این بهبود شرایط نتیجه اقدامات دولت در مدیریت صحیح اوضاع اقتصادی بوده است، این احتمال کمتر می‌شود. با این حال حداقل برای طبقه فرودست جامعه که این مبلغ بخش معناداری از درآمد ماهانه آنهاست، به ویژه خانوارهایی با تعداد نفرات بزرگ‌تر و بخشی از طبقه متوسط این احتمال منتفی نیست.

حیدری تصریح کرد: به هر ترتیب یارانه نقدی چالش بزرگی است که دولت یازدهم با آن روبه‌رو است و نحوه مواجهه هوشمندانه با آن می‌تواند نشان دهد تیم اقتصادی دولت تا چه میزان می‌توانند با مسائل پیچیده اقتصاد مواجهه کرده و آنها را به فرصت تبدیل کنند.

این استاد دانشگاه در همین مورد در یادداشتی مبسوط در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت‌فردا (173) به این سوال پاسخ داده که دولت باید به چه صورتی با مساله یارانه نقدی برخورد کند که عواقب کمتری برایش داشته باشد؟