کدخبر: ۱۴۳۵۹۵ لینک کوتاه

بهبود بازار پتروشیمی از مسیر معاملات شیمیایی‌ها

بازار محصولات پتروشیمی به آرامی در مسیر تقویت و بهبود گام برداشته که افزایش حجم معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالا و همچنین ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار پلیمرها در کنار افزایش عرضه‌ها در بازار آزاد را می‌توان واقعیت‌های این بازار دانست.

معاملات محصولات شیمیایی در روز گذشته در بورس کالای ایران شرایط نسبتاً آرام و باثباتی داشت تا جایی که رقابت چشمگیری در این بازار به ثبت نرسید همچنین التهاب در برخی عرضه‌های جذاب نیز کاهش یافت.

از طرف دیگر با توجه به بهبود شرایط تولید در صنایع میان دستی و پایین دستی محصولات پتروشیمی که اغلب این گروه‌های کالایی را مصرف می‌کنند، شاهد بهبود وضعیت معاملات بودیم تا جایی که تنها در روز چهارشنبه بیش از 18 هزار تن انواع محصولات شیمیایی مورد معامله قرار گرفت که بیشترین حد از پایان فروردین‌ماه تاکنون به شمار می‌آید.

 با توجه به افزایش حجم معامله در این بازار مهم می‌توان این گونه استناد کرد که حجم تولید در صنایع پایین دستی مشابه همچون صنایع مصرف‌کننده پلیمرها نیز بهبود یافته که در نهایت رونق اغلب بخش‌های مختلف در صنعت پتروشیمی را نوید می‌دهد.

بازگشت سقف ماهیانه بهین یاب دی اتیل هگزانول و منومر وینیل استات، انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه در هفته پیش رو و ترس از افزایش آن در گروه محصولات شیمیایی، نوسان قیمت نفت خام و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، انتظار بهبود در صنایع میان دستی و پایین دستی محصولات پتروشیمی و بهبود نسبی قیمت‌ها در بازار آزاد را می‌توان مهمترین ویژگی‌های تاثیرگذار بر این بازار به حساب آورد. با توجه به این شرایط می‌توان روزهای بهتری را برای این بازار نوید داد ولی احتمال افزایش قیمت‌های پایه در بورس کالا را نیز هشدار می‌دهد.