کدخبر: ۱۴۸۶۰۹ لینک کوتاه

تخصیص بودجه عمرانی دوماهه ۹۵ به صفر رسید

روند تخصیص دوماهه بودجه عمرانی در ۸ سال اخیر +نمودار

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماهه اول سال ۹۵ هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی دولت اختصاص نیافته است. اما این روند در سال‌های گذشته چگونه بوده است؟

به گزارش اقتصادنیوز در دو ماهه اول سال جاری به دلیل عدم تصویب بودجه سال 95 تا پایان اردیبهشت‌ماه، هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده نشد. این در حالی است که در سال‌های گذشته -حتی در زمان‌هایی که تصویب بودجه کل سال به تاخیر می‌افتاد- بودجه این بخش کمابیش پرداخت می‌شد. هرچند روند این پرداخت با نوسانات بسیاری همراه بوده است.

در یک بررسی 8 ساله مشخص می‌شود بیشترین میزان بودجه‌ای که در دو ماه اول سال به بخش عمرانی اختصاص یافته مربوط به سال 90 بوده است که هزار و 93 میلیارد و 900 میلیون تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است.

دومین سالی که بیشترین بودجه عمرانی پرداخت شده است، سال 89 است که 211 میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی پرداخت شده است. سال 88 این میزان 169 میلیارد تومان و در سال 88 معادل 163 میلیارد تومان است.

سال 91، 93 و 94 کمترین میزان بودجه عمرانی در دو ماهه اول سال پرداخت شده است و به ترتیب 60، 30 و 34 میلیارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه در مورد بودجه‌های عمرانی این است که همه ساله در روی کاغذ ارقام مصوب بودجه عمرانی از چند ده هزار میلیارد تومان تجاوز می‌کند و در انتهای سال عملکرد بودجه عمران بسیار اندک است. نکته دیگر این است که در سال‌های اخیر زمانی که تصویب بودجه به همان سال موکول می‌شد، در دو ماهه اول، عملکرد بودجه عمرانی اندک بوده است.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که همه ساله کارشناسان از حذف بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری انتقاد کرده‌اند؛ به ویژه در سال‌های اخیر که این رویه شدت گرفته و از سهم بودجه عمرانی به نفع یارانه‌های نقدی کم شده است.

روند عملکرد 8 ساله بودجه عمرانی کشور در دو ماهه اول سال را می‌توانید در نمودار زیر ملاحظه کنید.