کدخبر: ۱۴۹۷۰۸ لینک کوتاه

معارفه روسای ۲ سازمان جدید با حضور معاون‌اول

جهانگیری: اگر نظام اداری اصلاح نشود اقتصاد ایران لطمه‌های بزرگی می‌بیند

معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم معارفه روسای دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» گفت: سازمان اداری و استخدامی باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد؛ چراکه اگر به سرعت برای نظام اداری، برنامه‌ریزی نشود، اقتصاد کشور لطمه‌های بزرگی می‌خورد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور،  اسحاق جهانگيري عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونان رئيس جمهور و روساي دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به حساسيت هاي موجود كه از سالهاي گذشته نسبت به تشكيلات برنامه ريزي و منابع انساني كشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به اين تشكيلات حساسيت وجود داشته و در سالهاي اخير دچار تغيير و تحولات متعددي شده است.

معاون اول رئيس جمهور با يادآوري اينكه دولت وقت زيادي براي مطالعه بر روي اين تشكيلات صرف كرد، خاطرنشان كرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور متولد شده اند كه داراي مامويت و مسئوليت هاي سنگيني هستند.

وي با تاكيد براينكه كشور نيازمند برخورداري از سازماني براي برنامه ريزي در جهت توسعه است، خاطرنشان كرد: در جلساتي كه اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت، تصميم گرفته شد كه دو سازمان مجزا براي مديريت امور توسعه كشور و امور اداري و استخدامي كشور احيا شوند.

جهانگيري با تاكيد براينكه سازمان برنامه و بودجه كشور در مقطع فعلي از ماموريت بسيار مهمي برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادي كشور و تدوين برنامه هاي توسعه اي و تدوين بودجه از وظايف بسيار مهم و سنگين اين سازمان است.

معاون اول رئيس جمهور افزود: مهمترين رسالت سازمان برنامه و بودجه كشور در مقطع فعلي اين است كه براي توسعه كشور برنامه ريزي كند. درآمد سرانه مردم پايين است و اينكه همواره تاكيد مي كنيم كه ايران بايد قدرت اول منطقه باشد،‌ با اين سخنان كارها پيش نمي رود بلكه دستيابي به اين اهداف نيازمند برنامه ريزي دقيق است كه بخش مهمي از اين برنامه ريزي بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وي همچنين تدوين برنامه ششم توسعه را نيز از وظايف پراهميت سازمان برنامه و بودجه كشور برشمرد و گفت: اين سازمان بايد تمركز ويژه اي بر برنامه ششم توسعه معطوف كند تا اين برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترين برنامه هاي توسعه اي كشور باشد.

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اهميت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، برنامه ريزي براي اجراي اين سياست ها را از ديگر وظايف و مسئوليت هاي خطير سازمان برنامه و بودجه كشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتي يعني بايد بنيان هاي اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي بيروني مقاوم شود و پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توانيم اقتصاد كشور را مقاوم سازي كنيم بايد توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وي همچنين با اشاره به تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، گفت: موضوع كوچك شدن دولت و افزايش بهره وري همواره در برنامه هاي توسعه اي گذشته مورد تاكيد بوده و حتي در برنامه سوم توسعه تاكيد شده است كه 33 درصد از رشد اقتصادي كشور بايد از محل بهره وري تامين شود.

جهانگيري ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهاي گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاري ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وري كشور نيز كاهش پيدا كرده و فساد نيز افزايش پيدا كرده است.

معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به تصويب برنامه جامع نظام اداري و تدوين نقشه راه براي نظام اداري كشور از سوي دولت، گفت: با وجودحجم فعلي دولت و نظام بازنشستگي كه در كشور وجود دارد نيازمند آن هستيم كه به سرعت براي اصلاح نظام اداري چاره اي بينديشيم.

وي ادامه داد: معمولا وقتي كه كارمندان بازنشسته مي شوند انتظار اين است كه پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته مي شود و به صندوق هاي بازنشستگي منتقل مي گردد، اما در حال حاضر 100 درصد بودجه صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و بيش از 80 درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگي كشوري توسط دولت پرداخت مي شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها رديف حقوقي آنها از يك رديف به رديف ديگر بودجه كشور منتقل مي شود.

وي در بخش پاياني سخنان خود محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور را از سرمايه هاي اصلي دولت و نظام برشمرد و گفت: ايشان در پيشبرد اهداف دولت نقش كليدي دارد.

جهانگيري همچنين جمشيد انصاري رييس سازمان اداري و استخدامي كشور را فردي خوشفكر و با سابقه توصيف كرد و گفت: ايشان از صاحبنظران در اين حوزه هستند و با ذهن خلاق مي توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداري كشور باشند.

در اين مراسم معاون اول رئيس جمهور احكام نوبخت و انصاري را كه به امضاي رئيس جمهور رسيده بود، به آنهااعطا كرد.