کدخبر: ۱۰۱۳۱۲ لینک کوتاه

ضوابط کلی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ۹۳ ابلاغ شد

ضوابط کلی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۳ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. بر این اساس، صادرکنندگان می توانند مدارک و مستندات خود را برای شرکت در این فرآیند به سازمان توسعه تجارت ایران تحویل دهند.

به گزارش اقتصاد‌نیوز به نقل از مهر، دولت هر ساله در 29 مهرماه تحت عنوان روز ملی صادرات، صادرکنندگان نمونه کشور را مورد تجلیل قرار می‌دهد و تلاش دارد تا با این معرفی، زمینه را برای رشد و رونق رقابت در عرصه صادرات غیرنفتی کشور فراهم کند. بر همین اساس در سال جاری نیز، ضوابط کلی شرکت صادرکنندگان در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه را ابلاغ کرده است. متن کامل ضوابط کلی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 93 به شرح زیر است:

1- مراحل ثبت ‌نام متقاضیان انتخاب صادرکنندگان نمونه:
1-1) مراجعه به سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان نمونه (نمونش) به نشانی http://nemoonesh.tpo.ir و مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارهای انتخاب (چارچوب 2، 1 و 3)

2 -1) انجام ثبت‌نام الکترونیکی و تکمیل فرم ثبت‌نام در مهلت مقرر

3 -1) دریافت و تکمیل فرم شاخص‌های عمومی ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1393 (مختص متقاضیان انتخاب صادرکنندگان نمونه بخش کالا)

4 -1) دریافت و تکمیل فرم شاخص‌های اختصاصی ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1393 متناسب با گروه کالایی انتخابی (مختص متقاضیان انتخاب صادرکنندگان نمونه بخش کالا، در صورت نیاز)

5 -1) دریافت و تکمیل فرم شاخص‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1393 متناسب با گروه

خدماتی انتخابی (مختص متقاضیان انتخاب صادرکنندگان نمونه بخش خدمات)

6 -1) دریافت و تکمیل فرم شاخص‌های ارزیابی انتخاب تشکل صادراتی نمونه سال 1393 با مراجعه به سامانه مدیریت تشکل‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی http://unions.tpo.ir و ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور اختصاصی ارائه شده به هر تشکل و انجام ثبت‌نام الکترونیکی در بخش «ارزیابی و رتب‌بندی تشکل» (مختص متقاضیان انتخاب تشکل‌های صادراتی نمونه)

7 -1) تکمیل و تحویل اصل فرم‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه (مهر و امضاء شده) به همراه مدارک و مستندات مندرج در فرم‌های مربوطه در مهلت مقرر به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه

نکته اول: دبیرخانه انتخاب از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا بصورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت‌نام الکترونیکی معذور می‌باشد. پرونده‌های ارسالی به واحدهای دیگر و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و یا سایر مراجع فاقد اعتبار می‌باشد.

نکته دوم: متقاضیان حداکثر ظرف یک هفته مهلت خواهند داشت تا پس از تحویل پرونده به دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه نسبت به رفع نواقص احتمالی و تکمیل مستندات اقدام نمایند. بدیهی است پس از مهلت مقرر دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه هیچگونه مسوولیتی نسبت به پرونده‌های ناقص بر عهده نخواهد داشت.

2- نحوه ارائه پرونده و مستندات به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه:
1 -2) حضور نماینده مطلع و تام‌الاختیار متقاضی به همراه معرفی‌نامه کتبی جهت ارائه پرونده و مستندات به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه، ضروری است.

2 -2) نماینده معرفی شده مکلف می‌باشد با هماهنگی دبیرخانه و در صورت نیاز، نسبت به تایید جداول کارشناسی در هر مرحله و پس از ارائه مدارک تکمیلی اقدام کند.

3-2) ضروری است مدارک ارائه شده توسط متقاضیان برگ شمار گردیده و سپس تحویل دبیرخانه انتخاب شود.

4 -2) پیگیری جهت تکمیل پرونده‌های دارای نقص و ارائه اسناد و مدارک مثبته تکمیلی بطور کامل برعهده متقاضی بوده و چنانچه در مهلت مقرر تکمیل پرونده از سوی متقاضی صورت نگیرد هیچگونه مسوولیتی متوجه دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه نخواهد بود.

3- نحوه انتخاب گروه‌های کالایی/خدماتی به منظور حضور در فرآیند (چارچوب 2):
1 -3) متقاضیان می‌بایست ضمن مطالعه دقیق فهرست گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی و ارقام مربوط به حداقل ارزش صادرات در گروه تخصصی (چارچوب 2) نسبت به تعیین دقیق گروه تخصصی با توجه به نوع کالا و خدمات صادراتی اقدام کنند.

2 -3) دبیرخانه از پذیرش پرونده متقاضیانی که رقم ارزش صادرات در سال 1392 آن بنگاه با توجه به گروه کالایی و خدماتی صادراتی، از حداقل ارزش صادرات تعیین شده در فرم چارچوب 2 در گروه مربوطه پایین‌تر است، معذور است.

3 -3) چنانچه صادرات یک واحد صادراتی، ترکیبی از کالاهای صادراتی ناهمگن و غیر مرتبط باشد متقاضی می‌تواند در قالب گروه بازرگانی عمومی ثبت‌نام کند.

4 -3) در صورتی که متقاضی مربوطه مایل باشد در گروه تخصصی خود مشارکت کند، با حذف ارزش صادرات کالاهای غیر همگن می‌تواند با هم گروه‌های خود به رقابت بپردازد.

5 -3) در گروه کالایی با فناوری بالا (Hi-Tech) تنها شرکت‌هایی که محصول صادراتی آنها و کلیه اجزا آن دارای فناوری بالا بوده و طی فرایندهای با فناوری بالا (Hi-Tech) به تولید رسیده باشد می‌توانند مشارکت کنند. اقلامی از قبیل کشتی- هواپیما- برق و الکترونیک- مخابرات و موارد مشابه می‌باید در گروه کالایی مربوطه ثبت‌نام کنند.

6-3 ) چنانچه صادرات یک واحد صادراتی در هیچ گروه کالایی/ خدماتی قید نشده باشد متقاضی می‌تواند در گروه «سایر» ثبت‌نام کند.

نکته: در سال 1393 از گروه «مواد معدنی و صنایع معدنی» صادرکننده نمونه انتخاب نخواهد شد.

4- نحوه کسب امتیاز با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده:
1 -4) مبنای امتیازدهی برای کلیه شاخص‌های ارزیابی، تقسیم به نسبت است مگر آنکه به روش دیگری در فرم شاخص‌های عمومی و اختصاصی اشاره شده باشد.

2 -4 ) در هر گروه کالایی/ خدماتی که از تنوع محصول یا خدمت صادراتی برخوردار است، هر یک از متقاضیان در زیرگروه‌های تعیین شده ممیزی می‌شوند و تخصیص امتیاز طبق زیرگروه‌های مربوطه و متناسب با سقف مصوب تعداد منتخبین در گروه، مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت صادرکننده یا صادرکنندگان نمونه با مقایسه امتیازات زیرگروه‌ها با هم، انتخاب و معرفی خواهند شد.

3-4) امتیازات دریافتی مربوط به فرم شاخص‌های اختصاصی با امتیازات دریافتی فرم شاخص‌های عمومی جمع می‌شود.

4 -4) امتیاز مربوط به گستردگی بازارهای هدف، حفظ و ماندگاری در هر بازار منوط به ارائه پروانه صادراتی حداقل به ارزش 100 هزار دلار برای هر بازار خواهد بود.

5 -4) انتخاب هر یک از متقاضیان در کلیه گروه‌های تعیین شده مطابق ضوابط مندرج، منوط به کسب حداقل 55 درصد کل امتیازات و برای گروه‌های تک شرکتی منوط به کسب حداقل 65 درصد کل امتیازات خواهد بود.

6 -4) در صورت حضور واحدهای خصوصی و دولتی در یک گروه کالایی/ خدماتی و به منظور حمایت و تقویت بخش خصوصی، به واحدهای خصوصی 50 امتیاز اضافه تعلق خواهد گرفت و در صورت یکسان بودن امتیاز واحد خصوصی و دولتی، اولویت انتخاب با بخش خصوصی است.

7 -4) معیار مهم در انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1393، میزان ارزش افزوده محصولات صادراتی است.

5- اخذ و ارائه تاییدیه رقم ارزش صادراتی از گمرک ج.ا. ایران (مطابق چارچوب شماره 3):
متقاضیان شرکت کننده در فراخوان انتخاب صادرکننده نمونه کالا موظف‌اند تا نسبت به اخذ و ارائه تاییدیه رقم ارزش صادراتی از گمرک ج.آ. ایران (مطابق چارچوب شماره 3) اقدام کنند.

1 -5) ملاک ارزش صادرات کالا در سال 1392 تاییدیه واصله از گمرک ج. آ. ایران می‌باشد و مبنای سال تحقق صادرات تاریخ مهر خروج در ظهر پروانه صادراتی است.

2 -5) پروانه‌های صادراتی دارای ارزش مشروط مورد پذیرش نیستند.

3 -5) صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تنها بر مبنای صورت وضعیت عملکرد آنها در سال 1392 و با تایید دفتر توسعه صادرات خدمات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

4 -5) در صورت انجام صادرات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، مبنای ارزش صادرات قیمت‌های مندرج در آن بوده و این امر منوط به ارائه تاییدیه بانک عامل مبنی بر تایید ارزش صدور کالا به روش L/C با ذکر شماره پروانه صادراتی و تحقق کامل L/C یاد شده خواهد بود.

6- در صورت هرگونه تغییرات در زمان و مهلت پذیرش پرونده متقاضیان و محتوای فراخوان، موارد از طریق سایت سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی www.tpo.ir و سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان نمو‌نه (نمونش) به نشانی http://nemoonesh.tpo.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد. لذا ضروری است متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه جهت آگاهی و بروز رسانی اطلاعات خویش بطور مستمر به سایت‌های مربوطه مراجعه کنند.

7- به روز بودن عضویت متقاضیان در بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور و داشتن حداقل رقم کف ارزش صادرات مطابق با چارچوب شماره دو (فهرست گروه‌های کالایی/ خدماتی) برای کلیه متقاضیان مشارکت در فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه الزامی است.

8- کلیه مستندات صادراتی ارائه گردیده توسط متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب، می‌باید مرتبط به سال 1392 بوده و تا پایان سال 1392 اعتبار داشته باشد. (موارد استثناء در فرم شاخص‌های عمومی و اختصاصی آورده شده است)

9- با توجه به مفاد بند ب ماده2 آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه (موضوع مصوبه شماره 4522/ت 24152 ه مورخ 1380/2/9 هیات محترم وزیران) متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه موظف‌اند نسبت به ارائه تاییدیه کتبی که در آن اداره صادرات بانک مرکزی ج.آ.ایران عدم وجود هرگونه تعهد ارزی و ریالی معوق و یا انجام استمهال بدهی‌های معوق متقاضی نزد شبکه بانکی کشور را تایید کرده باشد، اقدام نمایند. در خصوص گمرک، سازمان امور مالیاتی، صندوق ضمانت صادرات و سایر نهادهای مرتبط نیز به همین روش اقدام خواهد شد.

10- براساس بند ط تصویب نامه شماره 94765/ت 48171 ک مورخ 91/5/14 صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی به مدت 5 و 3 سال به عنوان صادرکنندگان ممتاز و نمونه شناخته شده و طی این مدت مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی نیستند، مگر آنکه میزان صادرات آنها به میزان 10% نسبت به سال انتخاب رشد داشته باشد.

11- مسوولیت صحت مندرجات فرم‌های تکمیلی به عهده متقاضی بوده و در صورت ارائه هرگونه اطلاعات و آمار خلاف واقع که در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد متقاضی ضمن محرومیت از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه آن سال به کارگروه موضوع ماده 15 آیین‌نامه حمایت از صادرات غیرنفتی (کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی) معرفی خواهد شد.