کدخبر: ۱۱۰۹۲۶ لینک کوتاه

درآمد کارگران صنعتی یک هفتم یارانه دولت به مردم

با توجه به وجود حدود ۱۴ هزار بنگاه صنعتی کوچک در کشور حقوق سالانه نیروی کار در این‌ بنگاه‌ها به رقمی در حدود ۵.۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر این میزان را ماهانه محاسبه کنیم این رقم یک هفتم مجموع کل یارانه پرداخت شده از سوی دولت به مردم است.

ندا کمرئی: با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 91 در ایران 14 هزار و 784 بنگاه کوچک در کشور وجود دارد که در هر کدام از آنها 10 نفر و بیشتر به فعالیت‌های صنعتی مشغول هستند.

با توجه به آمارهای موجود در این سال تعداد کارکنان در این کارگاه‌ها در کشور بیش از یک میلیون و 204 هزار و 699 نفر است.

به گزارش اقتصادنیوز، همچنین بر اساس مصوب شورای عالی کار در سال 91 حداقل دستمزد کارگران در حدود 390 هزار تومان بوده است که با احتساب جمعیت یک میلیون و 204 هزار و 699 نفری کارگران در این کارگاه‌ها حداقل گردش مالی ماهانه نیروی کار در بنگاه‌های کوچک صنعتی معادل 469 میلیارد و 832 میلیون و 610 هزار تومان و گردش مالی سالانه آن در حدود 5.6 هزار میلیارد تومان است.

در حالی در سال 91 میزان کل دستمزد کارگران در بنگاه‌های کوچک سرار کشور ماهانه در حدود 5.6 هزار میلیارد تومان بوده که میزای یارانه پرداختی از سوی دولت در طول یک ماه بیش از 3.5 هزار میلیارد تومان است که اگر این رقم را ماهانه محاسبه کنیم، میزان دستمزد کارگران در بنگاه‌های کوچک صنعتی در ماه معادل یک هفتم مجموع کل یارانه پرداخت شده از سوی دولت به مردم است.