کدخبر: ۱۱۱۴۱۷ لینک کوتاه

محمود نوریان

پویایی اتاق‌ها

اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل تشکل‌ها، باید بتواند تشکل‌های فعال در اتاق را در راستای حرکت به سوی یکپارچگی هدایت کند، هر چقدر پارلمان بخش خصوصی بتواند این موضوع را ساماندهی و هم‌افزایی ایجاد کند، فرهنگ کار جمعی و گروهی را نهادینه خواهد کرد.

اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل تشکل‌ها، باید بتواند تشکل‌های فعال در اتاق را در راستای حرکت به سوی یکپارچگی هدایت کند، هر چقدر پارلمان بخش خصوصی بتواند این موضوع را ساماندهی و هم‌افزایی ایجاد کند، فرهنگ کار جمعی و گروهی را نهادینه خواهد کرد.

ترسیم یک اتاق بازرگانی پویا و نقش‌آفرین در توسعه اقتصادی کشور تنها فارغ از مسائل سیاسی و جناحی امکان‌پذیر خواهد بود.شرایط کنونی کشور و منطقه به گونه‌ای است که اقتصاد کشور بیش از پیش به حضور بخش خصوصی نیازمند است و اتاق می‌تواند نقش به‌سزایی در رفع مشکلات موجود ایفا کند.انتخابات اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود.

تنها افرادی می‌توانند یک اتاق بازرگانی را به بهترین و ایده‌آل ‌ترین وضعیت ممکن برسانند که دست‌اندرکاران اقتصادی به‌خصوص در زمینه تجارت بوده و آن را لمس کرده‌اند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اتاق بازرگانی ایده‌آل را می‌توان تجربه اعضا و هیات نمایندگان درخصوص بازرگانی و تجارت دانست. کسانی که در اتاق حضور دارند باید به صورت ملی فکر کنند نه بنگاهی. آنها باید بدانند نقش‌مان تاثیرگذاری روی قانون است و اینکه بتوانیم با مشاوره‌ای که ارائه می‌دهیم و همچنین با کمک مقامات مسوول تاثیری روی قانون بگذاریم. بنابراین اتاق مطلوب، اتاقی است که افراد کارکشته و جاافتاده در آن به ماموریت‌های قانونی اتاق کمک کنند

 اتاق بازرگانی به خودی خود، ظرفیت بزرگی است؛به این معنا که چنانچه در آن افراد مناسب و منطقی وخوشنام حضور داشته باشند، می‌توانند به جایگاه سازمانی اتاق بازرگانی ارزش و اعتبار بیشتری دهند. و اعتماد بخش خصوصی و موکلان را به خود جلب کند. با جلب اعتماد مردم، بدیهی است دولت نیز با اعتماد بیشتر، مطالبات بخش خصوصی را پیگیری خواهد کرد.