کدخبر: ۱۳۵۵۰۴ لینک کوتاه

جزئیات برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان

مجری برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان گفت: عمان در آستانه برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مسقط به عنوان کریدور صادرات و واردات ایران تبدیل خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، علی اعتدالی با اشاره به جزئیات برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان با اشاره به حضور شرکت‌های توانمند صادراتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اختصاصی مسقط اظهار کرد: با توجه به شرایط روابط تجاری و اقتصادی ایران و عمان و طرحی که دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ که ﺗﺎ ﺳﺎل 2020 ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن به اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ نفتی ﺑﺪل شود و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ نفتی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد، این نمایشگاه فرصتی برای توسعه روابط صنعتی و صادراتی دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه جانمایی تخصصی گروهایی کالایی حاضر در این دوره متفاوت از تمامی نمایشگاه های خارجی ایران تاکنون بوده است، تصریح کرد: صنایع خودرویی، خدماتی، صنایع غذایی، صنایع زیرساختی و صنعتی و واحد های تولیدی بزرگی در این دوره حضور یافته اند که باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده، ملاقات های تخصصی و گسترده ای در این راستا در حال تنظیم است.

مجری برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران با اشاره به ادامه روند ثبت نام شرکت های ایرانی در این نمایشگاه اظهار کرد: باتوجه به اطلاع رسانی و تبلیغات صورت گرفته در رسانه های عمان، مکاتبات گسترده ای برای تنظیم برنامه های اختصاصی در خصوص حضور شرکت های توانمند و موثر ایران در عمان اقدام شده است که می تواند زمینه توسعه روابط تجاری را ارتقا دهد.

اعتدالی افزود: شرکت های سرمایه گذاری، صنایع خودروی، صنایع بالادستی، صنایع فولاد، صنایع غذایی، مناطق آزاد تجاری و برخی سازمان های سرمایه گذاری شهرداری ها بیش از گذشته در این دوره از نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان حضور یافته اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مراحل اولیه برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان اظهار کرد: باتوجه به انجام مراحل گمرکی، صنایع سنگین و خودرویی و برخی مشارکت کنندگان که به صورت ویژه در این نمایشگاه حضور یافته بودند در دستور کار قرار گرفته و سایر شرکت های ایران به صورت تخصصی و به صورت معرفی محصولات و تنوع کالاهای صادراتی ایران در این نمایشگاه اقدام کرده اند.

مجری برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران با اشاره به اینکه دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی ﻛﺸﻮر شرایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد افزود: برای نخستین بار در این دوره برنامه ریزی های گسترده ای برای توسعه بخش خصوصی ایران در بازار تجاری عمان انجام شده است و شرکت های ایرانی می توانند پس از حضور در این رویداد ملی در کشور مسقط نسبت به تثبیت و توسعه بازار جمهوری اسلامی ایران با زمینه بهتری حضور یابند.

مجری برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان اظهار کرد: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان، از ششم تا دهم بهمن ماه سال‌جاری در مسقط برگزار می‌شود و این نمایشگاه قرار است فرصت‌های لازم را برای ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، امور بازرگانی و تولیدی، کالاهای مصرفی، خدمات بانکداری و بیمه، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صنایع دستی و توانمندی‌های صادراتی کشور فراهم کند.

وی گفت: این نمایشگاه با هدف فعالیت‌ مشترک شرکت‌های ایرانی برای به دست آوردن سهمی از بازار کالا و خدمات عمان در پایتخت این کشور عربی برگزار می‌شود، این در حالی است که دیماه سال گذشته شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دولت، نمایشگاه اختصاصی در مسقط پایتخت عمان برگزار کرده بود.