کدخبر: ۱۱۲۵۷۶ لینک کوتاه

بر اساس مصوبه مجلس

اعلام شرایط واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بانک‌های دولتی

شرایط واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بانک های دولتی در سال ۹۴ در ادامه بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه سال آینده، تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه سال 94 کل کشور، در جلسه علنی عصر روز سه شنبه به بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق پرداختند و نمایندگان تبصره الحاقی به ماده واحده را بررسی کردند.

در این ماده واحده دولت مجاز شد در سال 94 درصورت درخواست بانک های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری طرح ها با شرایط زیر، به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار نماید:

1- بانک متعهد می گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان بندی که در قرارداد درج می شود، به اتمام برساند.

2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

3- پس از واگذاری، طرح منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می گردد.

4- آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
منبع: ایرنا