کدخبر: ۱۱۴۵۸۹ لینک کوتاه

حق بیمه شخص ثالث اعلام شد

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه در سال ۹۴ با اعمال تخصیص داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) دو هزار و ۲۰۰ میلیون ریال، تعهدات مالی ۵۵ میلیون ریال و تعهدات بیمه حوادث رانندگان دو هزار و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام شد. 

به گزارش اقتصادنیوز، مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۶ میلیون ریال، پیکان، پراید و سپند هفت میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، سایر چهار سیلندر‌ها هشت میلیون و ۳۵۰ هزار ریال و بیش از چهار سیلندر ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال اعلام شده است.

مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکشی شخصی درون شهری ۲۰ درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری ۳۵ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

موتورسیکلت
همچنین بیمه مرکزی حق بیمه موتورسیکلت گازی برای سال ۹۴ را یک میلیون و ۴۹۰ هزار ریال، دنده‌ای یک سیلندر یک میلیون و ۸۲۰ هزار ریال، دو سیلندر و به بالا را دو میلیون ریال و دنده‌ای دارای سه چرخ یا سایدکار را دو میلیون و ۱۵۰ هزار ریال تعیین کرده است.

بارکش
همچنین حق بیمه بارکش تا یک تن هفت میلیون و ۳۵۰ هزار ریال، بیش از یک تا سه تن را هشت میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، بیش از سه تن تا پنج تن ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، بیش از پنج تن تا ۱۰ تن ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال، بیش از ۱۰ تن تا ۲۰ تن ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و بیش از ۲۰ تن ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

سایر
همچنین حق بیمه وسایل نقلیه مربوط به کشاورزی راهسازی و ساختمانی چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و حمل زباله و خیابان پاک کن‌ها ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود ۵۰ درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می‌شود.

وسیله نقلیه عمومی
حق بیمه وسیله نقلیه عمومی هفت نفر با احتساب راننده ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، ۹ نفر با احتساب راننده ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، ون با ظرفیت ۱۰ نفر با احتساب راننده ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، مینی بوس ۱۶ نفره با احتساب راننده ۲۲ میلیون ریال، مینی بوس ۲۱ نفره با احتساب راننده ۲۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده و کمک و ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده و کمک ۴۵ میلیون ریال تعیین شده است.

به وسایل نقلیه عمومی که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابه جایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و همچنین وسایل نقلیه عمومی شهری ۲۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

توضیحات
۱ - تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آن‌ها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

۲ - در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می‌روند ۱۵ درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می‌شود.

۳ - چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از ۱۵ سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال دو درصد و حداکثر ۱۰ درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می‌شود.

۴ - حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۶۰ هزار ریال، اتوبوس و بارکش دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و برای موتورسیکلت ۵۵۰ هزار ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.

۵ - درصدهای تخصیص عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر است.

سال دوم ۱۰ درصد تخصیص، سال سوم ۱۵ درصد تخصیص، سال چهارم ۲۰ درصد تخصیص، سال پنجم ۳۰ درصد تخصیص، سال ششم ۴۰ درصد تخصیص، سال هفتم ۵۰ درصد تخصیص، سال هشتم ۶۰ درصد تخصیص و سال نهم به بعد ۷۰ درصد تخصیص ارائه می‌شود.

براساس قانون به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.