کدخبر: ۱۲۰۳۴۷ لینک کوتاه

جزئیات انتشار اسناد خزانه اعلام شد

معاون سازمان بورس با بیان اینکه دستورالعمل پیشنهادی اسناد خزانه در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسیده است گفت: بعد از دریافت نظرات شرکتها درباره این آیین نامه، دستورالعمل آن نهایی شده و به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد.

حسن امیری درباره انتشار اسناد خزانه گفت: به استناد بند 5 ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی به سازمان بورس تکلیف شده است تا پیشنهادات لازم را درباره این اسناد به تصویب شورای عالی بورس برساند.

وی افزود: بنابراین کار مطالعاتی و بررسی آیین نامه انجام و پیش نویس آن تنظیم و در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسیده و مقرر شده است تا بعد از دریافت نظرات شرکت ها از طریق کدال، دستورالعمل آن نهایی شده و بعد از انجام اصلاحات لازم به تصویب شورای عالی بورس برسد.

معاون سازمان بورس با اشاره به اینکه سازمان در انتشار این اسناد به تکلیف قانونی خود عمل می کند، عنوان کرد: بعد از جمع بندی نظرات، این دستورالعمل در آینده‌ای نزدیک در شورای عالی بورس بررسی شده و تصویب می شود.

امیری با بیان اینکه دستورالعمل پیشنهادی اسناد خزانه توسط کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسید، عنوان کرد: اسناد خزانه ابزاری است که شرکتها بر اساس اهداف مختلف خود می توانند نسبت به انتشار آن اقدام کرده و هیات مدیره شرکتها سهام خزانه را بازخرید کنند.

 سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

منبع: ایسنا