کدخبر: ۱۲۱۸۸۳ لینک کوتاه

یک کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز

تاوان رقابت مخرب بیمه‌ها را مردم می‌دهند

یک کارشناس صنعت بیمه صنعت معتقد است: خصوصی سازی راه‌حل رفع مشکلات صنعت بیمه نیست و رشد صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با رشد و توسعه سطح زندگی و رفاه در جامعه دارد.

حسن خوشپور در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 50درصد حجم تولید در صنعت بیمه، در اختیار بیمه ایران است و به نظر می رسد خصوصی سازی راه حل رفع مشکلات صنعت بیمه نیست.

او ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های متعددی در صنعت بیمه ایجاد شده‌اند که به لحاظ تعریف حقوقی خصوصی هستند اما تحت پوشش بانک‌های دولتی و بانک‌های در ظاهر خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی بیمه در آن است که صنعت بیمه بزرگ نشده بلکه با تعدد شرکت‌های بیمه سهم هر شرکت کوچک شده، این موضوع به معنای آن است که نه تنها صنعت بیمه در کشور توسعه نیافته بلکه مشکلاتی را به همراه داشته است.

این کارشناس صنعت بیمه بیان کرد: به طور مثال اگر دو شرکت بیمه در صنعت بیمه وجود داشته باشد نیاز به دو مسئول فنی احساس می‌شود اما با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه نیاز به مسئولان فنی بیشتری استکه به دلیل کمبود نیروی متخصص، افرادی در این صنعت به کار گرفته می‌شوند که تجربه کمتری دارند.

او در رابطه به سخنان وزیرامور اقتصادی و دارائی مبنی بر کمک‌رسانی خصوصی‌ها به صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در نقد صحبت‌های اخیر وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌توان گفت خصوصی سازی در صنعت بیمه بسیار خوب است اما در کشور ایران با توجه به وضعیت فعلی که صنعت بیمه بزرگ نشده و از لحاظ کمی و کیفی در یک اندازه مشخصی ثابت مانده است خصوصی سازی راه به جایی نخواهد برد.

خوشپور با اشاره به این که حجم اعظم فعالیت بیمه در کشور دولتی است، افزود: رشد و توسعه بیمه ارتباط تنگاتنگی با سطح توسعه یافتگی زندگی و رفاه درجامعه دارد، صنعت بیمه در دنیا رو به رشد است و محصولات متنوعی در آن معرفی می‌شود و دلیل عدم توسعه بیمه در ایران به واسطه آن است که سطح رفاه و فرهنگ بیمه در کشور آنچنان رشد نداشته است.

او در رابطه با عدم توجه به بیمه‌های غیر اجباری در کشور گفت: به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ، بیمه‌های مختلف همچون باربری، آتش سوزی و .. رشد نداشته و رشد این قسم از صنعت بیمه مستلزم رشد میزان تولید در کشور است .علاوه بر آنسهم عمده خرید محصولات بیمه‌های زندگی از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد و این گونه بیمه‌ها آنطور که باید فراگیر نیست.

وی ادامه داد: اطمینان خاطر که جز اصلی فعالیت بیمه گری است ،در بین مردم نسبت به صنعت بیمه ایجاد نشده و مردم به بیمه‌ها اطمینان ندارند.

این کارشناس صنعت بیمه یادآور شد: به طور کلی می‌توان گفت سطح زندگی مردم، عدم آگاهی نسبت به محصولات صنعت بیمه و عدم اطمینان به صنعت بیمه مجموعه ای از مشکلات این صنعت را رقم زده است.

وی در رابطه با عدم اطمینان مردم به صنعت بیمه گفت: اتفاقات اخیر در صنعت بیمه همچون بیمه توسعه بر عدم اطمینان مردم بر این صنعت تاثیر سویی داشته است.

او در رابطه با چرایی ایجاد مشکلات در صنعت بیمه بیان کرد: مشکلات بیمه را می توان از دو جنبه عوامل برون زا و درون زا نسبت به صنعت بیمه بررسی کرد، از عوامل برون‌زا می‌توان به رو به رشد نبودن اقتصاد، عدم وجود اقتصاد آزاد ، مواجهه اقتصاد با رکود و عدم ارتباط اقتصاد با اقتصاد بین الملل اشاره کرد.

خوشپور افزود: از متغیرهای درون‌زا در صنعت بیمه در راستای ایجاد مشکلات این صنعت می‌توان به عدم وجود متخصص در صنعت بیمه،عدم کارایی ضوابط طراحی شده و عدم رعایت شاخص‌های توانگری مالی اشاره کرد.

او در پایان گفت:شرکت‌های بیمه به دلیل آن که صنعت بیمه رشد نداشته مجبور به رقابت با یکدیگر برای افزایش سهم خود در بازار به هر قیمتی هستند که در این رقابت شرکتهای بیمه و مردم صدمه خواهند دید.