کدخبر: ۱۲۳۵۶۷ لینک کوتاه

چقدر سرمایه برای بازکردن صرافی لازم است؟

برای بازکردن صرافی چقدر باید سرمایه داشت؟

در تاریخ 25 مرداد ماه سال 93 قرار شد صرافی‌ها با 20 میلیارد تومان فعالیت کنند. در واقع این رقم نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته می‌شد. اخیرا این رقم را کاهش داده‌اند و در برخی شهرها به چهار میلیارد تومان و در شهرهای کوچک به دو میلیارد تومان رسیده است.

منبع:میزان