کدخبر: ۱۲۶۱۶۰ لینک کوتاه

رشد ۱۶ درصدی وام‌دهی در چهارماهه ابتدایی امسال

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از فروردین تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی، برای تامین نقدینگی بخشهای اقتصادی توزیع شده است.

از مجموع 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در چهار ماه ابتدایی امسال بین بخش های مختلف توزیع شده، بالغ بر 65 درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ گزینه ای که از اهم برنامه های بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود به شمار می رود.
 
اگرچه پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بانکها رقمی بالاتر از مجموع 340 هزار میلیارد تومان پرداختی سال گذشته نیست ولی از رشد 16 درصدی وام دهی در چهارماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این گونه به نظر می رسد که بانکها برای سال جاری هم پا را فراتر از حد تعیین شده گذاشته و حتی در صورت ادامه می تواند به تکرار اضافه برداشت بانکها در سال گذشته بینجامد.
 
این در حالیست که از کل تسهیلات، 7.1 هزار میلیارد تومان (7.6 درصد معادل) در بخش کشاورزی، حدود 28.4 هزار میلیارد تومان ( 30.2 درصد) صنعت و معدن، 9.5 هزار میلیارد تومان( 10.1 درصد) مسکن، 12.1 هزار میلیارد تومان(12.9 درصد) بازرگانی و 36.7 هزار میلیارد تومان(39.1 درصد) در خدمات هزینه شده است.
 
به هر حال با توجه اینکه برای امسال هم پرداخت عمده منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش بنگاها و رونق واحدهای تولیدی دارد، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از فروردین تا پایان تیرماه سال جاری بیش از 65 درصد از 94 هزار میلیارد تومان کل تسهیلات پرداختی یعنی بیش از 61 هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی بخش های اقتصادی توزیع شده است.
 
در عین حال که از بین کل تسهیلات توزیع شده بین بخش های اقتصادی، 9.5 درصد برای «ایجاد» 1.7 درصد «تعمیر»، 5.5 درصد «توسعه»، 8.4 درصد «خرید کالای شخصی» ، 5.1 درصد «خرید مسکن» و 4.4 درصد در سایر بخش ها اختصاص یافته است.

منبع: ایسنا