کدخبر: ۱۳۶۶۰۷ لینک کوتاه

سند توافقنامه بال ۲ ترجمه و منتشر شد

بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در نظام بانکی کشوربخش نخست سند توافقنامه سرمایه بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پسا تحریم، بخش نخست سند توافقنامه سرمایه بال 2 تحت عنوان « همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها» را ترجمه و منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، سند یاد شده که یکی از مهمترین و پیچیده ترین استانداردهای بین المللی منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال به شمار می رود هم اکنون به همراه سند تکمیلی بال 3، ملاک عمل بانک ها و ناظران بانکی در بسیاری از کشورهای جهان است.

امید است انتشار این سند و مستندات تکمیلی آن، ضمن کمک به ارتقای سطح دانش و تخصص کارشناسان شبکه بانکی و بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در کشور، موجب پیاده سازی و اجرای آن در نظام بانکی کشور شود.

» بخش نخست ترجمه سند بال 2