کدخبر: ۱۰۷۴۴۲ لینک کوتاه

کاهش قیمت میلگرد در بازار تهران+ جدول

قیمت میلگرد سایز ۱۲ و ۱۴ با کاهش قیمت مواجه بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت کارخانه میلگرد نطنز سایز 6.5 از 19 هزار و 930 ریال به 20 هزار و 170 ریال رسیده است.

همچنین لازم به ذکر است تمامی میلگرد سایز 14 کاهش قیمت داشته است، همچنین میلگرد‌های سایز 12 بجز میلگرد نوشهر، کاشان نوع ساده و گلستان که قیمت خود را حفظ کرده‌اند، ما بقی میلگرد‌ها با کاهش مواجه بوده‌اند.

قیمت میلگرد‌های سایز 5.5 الی 14 را در جدول زیر مشاهده فرمایید:

 

کالا

قیمت کارخانه (ریال)

نوع

قیمت بنگاه (ریال)

سایز

محصول

استاندارد

حالت

میلگرد ۵.۵ کاشان

19,200

ساده

-

5.5

کاشان

-

کلاف

میلگرد ۶.۵ نطنز

20,170

ساده

17,900

6.5

نطنز

-

کلاف

میلگرد ۸ آذر فولاد امین

19,000

آجدار

-

8

آذر فولاد امین

A2

شاخه

میلگرد ۸ بناب

19,050

آجدار

-

8

بناب

-

شاخه

میلگرد ۸ تاکستان

17,570

آجدار

-

8

تاکستان

-

کلاف

میلگرد ۸ ظفربناب

18,800

آجدار

20,200

8

ظفر بناب

A2

شاخه

میلگرد ۸ حسن رود

19,550

آجدار

-

8

حسن رود

A2

شاخه

میلگرد ۸ قزوین شاخه

18,120

آجدار

-

8

قزوین

-

شاخه

میلگرد ۸ قزوین شاخه فابریک

-

آجدار

18,720

8

قزوین

-

شاخه

میلگرد ۸ نوشهر

17,920

آجدار

-

8

نوشهر

-

کلاف

میلگرد ۸ پارس آرمان

17,570

آجدار

-

8

پارس آرمان

A2

شاخه

میلگرد ۸ کاشان

19,000

ساده

19,900

8

کاشان

-

کلاف

میلگرد ۸ گلستان

20,600

آجدار

-

8

گلستان

-

شاخه

میلگرد ۸ یزد-احرامیان حالت کلاف آجدار

18,350

ساده

20,600

8

یزد-احرامیان

-

کلاف

میلگرد ۸ یزد-احرامیان حالت کلاف ساده

19,500

آجدار

21,600

8

احرامیان

A2

شاخه

میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین

18,550

آجدار

-

10

آذر فولاد امین

-

شاخه

میلگرد ۱۰ آریا ذوب

18,150

آجدار

18,450

10

آریا ذوب

-

شاخه

میلگرد ۱۰ ابهر

17,400

آجدار

18,120

10

ابهر

-

شاخه

میلگرد ۱۰ بناب

18,500

آجدار

-

10

بناب

-

شاخه

میلگرد ۱۰ حسن رود

18,450

آجدار

-

10

حسن رود

-

شاخه

میلگرد ۱۰ ظفر بناب

18,150

آجدار

-

10

ظفر بناب

-

شاخه

میلگرد ۱۰ آجدار قزوین

17,570

آجدار

-

10

قزوین

-

شاخه

میلگرد ۱۰ پارس آرمان

17,620

آجدار

18,170

10

پارس آرمان

-

شاخه

میلگرد ۱۰ ساده کاشان

21,000

ساده

-

10

کاشان

-

کلاف

میلگرد ۱۰ آجدار کاشان

19,900

آجدار

20,600

10

کاشان

-

شاخه

میلگرد ۱۰ گلستان

19,900

آجدار

-

10

گلستان

-

شاخه

میلگرد آذر فولاد امین

18,350

آجدار

-

12

آذر فولاد امین

-

شاخه

میلگرد ابهر

17,400

آجدار

18,300

12

ابهر

-

شاخه

میلگرد امیر کبیر

18,150

آجدار

18,500

12

امیر کبیر

-

شاخه

میلگرد بناب

18,300

آجدار

-

12

بناب

-

شاخه

میلگرد تاکستان

17,820

آجدار

18,170

12

تاکستان

-

شاخه

میلگرد حسن رود

18,150

آجدار

-

12

حسن رود

-

شاخه

میلگرد سیرجان

18,250

آجدار

-

12

سیرجان

-

شاخه

میلگرد صدر لرستان

18,550

آجدار

18,700

12

صدر لرستان

-

شاخه

میلگرد ظفر بناب

17,950

آجدار

-

12

ظفر بناب

-

شاخه

میلگرد قزوین

17,570

آجدار

18,170

12

قزوین

-

شاخه

میلگرد نوشهر

18,020

آجدار

-

12

نوشهر

-

شاخه

میلگرد کاشان نوع ساده

21,000

ساده

-

12

کاشان

-

کلاف

میلگرد گلستان

18,900

آجدار

-

12

گلستان

-

شاخه

میلگرد کاشان آجدار حالت شاخه

18,800

آجدار

19,200

12

کاشان

-

شاخه

میلگرد آریاذوب

18,300

آجدار

-

12

آریاذوب

-

شاخه

میلگرد آذر فولاد امین

18,350

آجدار

-

14

آذر فولاد امین

-

شاخه

میلگرد آریا ذوب

17,750

آجدار

18,080

14

آریا ذوب

-

شاخه

میلگرد ابهر

17,350

آجدار

17,750

14

ابهر

-

شاخه

میلگرد امیرکبیر

17,750

آجدار

18,000

14

امیر کبیر

-

شاخه

میلگرد اهواز

18,030

آجدار

-

14

اهواز

-

شاخه

میلگرد بناب

18,350

آجدار

-

14

بناب

-

شاخه

میلگرد حسن رود

17,950

آجدار

-

14

حسن رود

-

شاخه

میلگرد سیرجان

18,250

آجدار

-

14

سیرجان

-

شاخه

میلگرد صدر لرستان

17,950

آجدار

-

14

صدر لرستان

-

شاخه