کدخبر: ۱۱۱۴۱۵ لینک کوتاه

۹۸ سکوی نفتی در آمریکا بیکار شد

طی هفته گذشته ۹۸ سکوی نفتی در آمریکا بیکار شد به طوری که تعداد کل سکوهای نفتی در آمریکا به ۱۳۵۸ عدد رسید.

به گزارش اقتصاد نیزو به نقل از بلومبرگ، به رغم افزایش تولید نفت تعداد سکو‌های نفتی آمریکا در حال کاهش است.
بر اساس گزارش Baker Hughes طی هفته گذشته 98 سکوی نفتی در آمریکا بیکار شد به طوری که تعداد کل سکوهای نفتی در درآمریکا به 1358 عدد رسید که حاکی از کاهش مداوم 10 هفته‌ای است.
کاهش قیمت نفت، منجر به از بین رفتن 100 هزار شغل در سراسر جهان شده است. البته کاهش فرصت‌های شغلی در آخرین گزارش اشتغال آمریکا مشخص نبوده است و تولید نفت آمریکا در بالاترین سطح خود طی دهه اخیر قرار داشته است.
با این حال شواهد از اوضاع پریشان صنعت نفت در آمریکا خبر می‌دهد و به نظر ‌می‌رسد سقوط آزاد در تعداد سکوهای رها شده نزدیک باشد.
کاهش تعداد سکوهای نفتی حاوی پیامهای بحث برانگیزی است. بعضی از کارشناسان این کاهش را با کاهش تولید مرتبط می‌کنند. سکوهای نفتی برای کشف منابع جدید و حفر چاه های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابراین وقتی تعداد سکوهای کاهش پیدا می‌کند به ناچار تولید نفت نیز کاهش پیدا می‌کند.
اما از سوی دیگر سکوهای نفتی در آمریکا هر روز در حال کاراتر شدن هستند، برداشت نفت شیل در آمریکا بهره ورتر شده است و سکوهای رها شده در واقع سکوهای با بهره‌وری پایین بوده است این می‌تواند دلیل کاهش نیافتن تولید به رغم کاهش تعداد سکوهای نفتی در آمریکا باشد.