کدخبر: ۱۰۱۷۵۷ لینک کوتاه

ارزیابی ۲۸۳ تشکل اقتصادی نشان داد

کاهش اثر تحریم بر کسب وکارها در ۹ ماهه پایانی ۹۲

اثر منفی تحریم های خارجی بر کسب و کار فعالان اقتصادی که در بهار ۹۲ به اوج خود رسیده بود، از تابستان ۹۲ به بعد رو به کاهش گذاشته است.

بررسی های اقتصادنیوز از گزارش پایش محیط کسب و کار در زمستان 92 که توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است، نشان می دهد: میانگین ارزیابی 283 تشکل اقتصادی سراسر کشور از تاثیر تحریم های بین المللی بر کسب و کارشان، در بهار 92 در بدترین شرایط خود قرار داشته، اما در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان 92 شرایط برای آنها کم کم بهتر شده است.

بر این اساس، تشکل های اقتصادی میزان تاثیر منفی «اعمال تحریم های بین المللی» بر کسب و کار را در بهار 92 معادل 7.44 ارزیابی کرده بودند (نمره دهی از یک تا 10= یک به معنای کمترین تاثیر و 10 به معنای بیشترین تاثیر) اما در تابستان 92 میزان تاثیر این تحریم ها به 7.41 نمره، در پاییز 92 به 6.78 نمره و در زمستان 92 به 6.55 نمره کاهش یافته که بهترین نمره برای این مولفه در تمام فصل های دو سال 91 و 92 بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس «با در نظر گرفتن تحولات خاص 12 فصل مورد بررسی (بهار 90 تا زمستان 92)» بهبود ارزیابی فعالان اقتصادی از تاثیر تحریم های خارجی را این گونه تفسیر کرد: تناقض ظاهری در روند ارزیابی این مولفه با واقعیت های بیرونی را می توان با عبارت و مفهوم «تطبیق فعالان اقتصادی با شرایط دشوار» توضیح داد؛ به این معنی که با ایجاد شرایط سخت برونزا برای بنگاه ها (بدتر شدن محیط کسب و کار)، مدیران بنگاه ها در بلندمدت و به تدریج، خود و کسب و کارشان را با شرایط بد تطبیق می دهند و با فرض پایدار ماندن شرایط ناهنجار تحمیلی، برای ادامه کار برنامه ریزی می کنند.

جدول: ارزیابی فعالان اقتصادی از اثر تحریم های بین المللی بر کسب و کار

ردیف

فصل

نمره

1

بهار 90

6.04

2

تابستان 90

6.44

3

پاییز 90

6.48

4

زمستان 90

6.89

5

بهار 91

6.82

6

تابستان 91

7.27

7

پاییز 91

7.1

8

زمستان 91

6.94

9

بهار 92

7.44

10

تابستان 92

7.41

11

پاییز 92

6.78

12

زمستان 92

6.55