کدخبر: ۱۰۰۶۷۴ لینک کوتاه

تریاک، حشیش و هروئین بیشترین سهم را داشتند

کشف ۱.۷ تن مواد مخدر در گمرکات کشور/ تریاک رکورد دار است

مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران در سال گذشته یکهزار و ۷۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در گمرکات کشور کشف کرده که بیش از ۹۸ درصد آن مربوط به سه مخدر تریاک، حشیش و هروئین بوده است.

بررسی های «اقتصاد روز» از آمارهای منتشره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد: در سال 1392 یک میلیون و 294 هزار و 455 گرم تریاک ،7 هزارو 996 گرم شیشه، 210هزار و 106 گرم هروئین ، 1800 گرم کوکائین، 235 هزار و 61 گرم حشیش و 14 هزار و 233 گرم سایر مواد مخدر سنتی و صنعتی در گمرکات کشور کشف شده است.

بر این اساس، بیش از 73 درصد کشفیات مواد مخدر در گمرکات کشور را تریاک تشکیل داده است و حشیش با 13 درصد و هروئین با 11 درصد در رتبه های بعدی بیشترین کشفیات قرار داشته اند.

بر اساس این گزارش، 113 هزار لیتر پیش ساز نیز طی سال گذشته در گمرکات کشور کشف و ضبط شده است که مهم ترین آنها کشف 61 تن اسید مشکوک در میان محموله های ترانزیتی، 25 تن انیدرید استیک در گمرک میرجاوه و 10 تن اسید سولفوریک در گمرک بیله سوار بوده است.

آنگونه که مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، این کشفیات طی 76 فقره عملیات به دست آمده است.

جدول: کشفیات مواد مخدر در گمرکات کشور- 1392

ردیف

نام مخدر

وزن (گرم)

درصد

1

تریاک

1294455

73.4

2

شیشه

7996

0.5

3

هروئین

210106

11.9

4

کوکائین

1800

0.1

5

حشیش

235061

13.3

6

سایر مواد مخدر

14233

0.8

جمع

-

1763651

100