کدخبر: ۱۰۱۰۲۸ لینک کوتاه

در پاییز پارسال نسبت به نیمه نخست سال روی داد

رونق ساخت آپارتمان های بزرگ تر در تهران

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران طی فصل پاییز سال گذشته (نسبت به تابستان) با کاهش روبه رو شده، اما مجموع زیربنای پیش بینی شده در این پروانه های ساختمانی نسبت به فصل قبل از آن افزایش یافته است؛ مشاهده ای که نشان می دهد در فصل پاییز سال گذشته، واحدهای مسکونی در تهران به طور متوسط با متراژ بیشتری نسبت به فصل تابستان ساخته شده اند.


به گزارش «اقتصاد نیوز»، مرکز آمار ایران در «گزارش پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل پاییز سال 1392» اعلام کرده است: در پاییز سال گذشته، 4427 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل تابستان حدود 28.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 1391 حدود هفت درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها نیز 44 هزار و 276 واحد بوده که نسبت به فصل قبل از آن حدود 10.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 1391 حدود 3.7 درصد کاهش داشته است. با این حال، در پاییز 92، مجموع مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران 8335 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل تابستان رشدی 6/0 درصدی و نسبت به فصل مشابه سال 1391 افزایشی 36.9‌درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات این گزارش، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان در پاییز 92، حدود 1897 مترمربع و متوسط مساحت زیربنای هر واحد ساختمانی 188 مترمربع بوده است. این در حالی است که در دو فصل بهار و تابستان سال 1392 متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان، حدود 1337 مترمربع و متوسط مساحت زیربنای هر واحد ساختمانی 167 مترمربع بود.


جدول: پروانه های ساختمانی پاییز 92

تعداد

تغییر نسبت به فصل قبل

تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل

پروانه های ساختمانی

4427

-28.3

-7

واحدهای مسکونی پیش بینی شده

44276

-10.3

-3.7

مساحت زیربنای پیش بینی شده

8335000

0.6

36.9